Kalmar Vatten AB

Det är vi som förser Kalmar med friskt dricksvatten och renar avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Vi får livet att flyta.

Logga in

Logga in som sponsor här.
Saknar du inlogg, var god kontakta marknadsavdelningen

Kontakta marknadsavdelning

ANDERS KLEVSAND
070 - 874 78 70
klevsand@kalmarff.se

 

DENNIS NILSSON
0480 - 44 44 38
dennis@kalmarff.se

 

HENRIK ANDERSSON
073- 500 42 00