Klövern Kalmar AB

Klövern är ett fastighetsbolag som ska med närhet och engagemang erbjuda kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning. Fastigheternas värde uppgick till 22,6 mdkr och hyresvärdet till 2,5 mdkr per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Bolaget är organiserat i ett servicekontor, tillika huvudkontor beläget i Nyköping, samt affärsenheter i prioriterade städer. Servicekontoret ansvarar för ledning, ekonomi, finansiering, transaktioner, hyresadministration, information och investerarrelationer samt affärsmässigt stöd till affärsenheterna.

Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr.

Affärsenheterna fokuserar på kontakten med kunden. Egen personal, som rent fysiskt finns där hyresgästen valt att lokalisera sig, är en garanti för snabb service och bra marknadskännedom.

Logga in

Logga in som sponsor här.
Saknar du inlogg, var god kontakta marknadsavdelningen

Kontakta marknadsavdelning

ANDERS KLEVSAND
070 - 874 78 70
klevsand@kalmarff.se

 

DENNIS NILSSON
0480 - 44 44 38
dennis@kalmarff.se

 

HENRIK ANDERSSON
073- 500 42 00