KLS Ugglarps AB

KLS Ugglarps AB är Sveriges näst största slakteriverksamhet med produktionsanläggningar i Ugglarp utanför Trelleborg och i Kalmar. Vi utvecklar unika koncept i direkt samklang med handeln och våra köttråvaror kommer enbart från svenska gårdar. Delar av vårt sortiment marknadsför vi under vårt varumärke SmålandsKött. KLS Ugglarps satsar offensivt på att öka volymerna både i slakt och styckning och på att vara en långsiktig och stabil affärspartner.   
Företaget omsätter cirka 2 miljarder kr per år och slaktar på årsbasis cirka 600 000 grisar, cirka 80 000 nötkreatur samt får och lamm. Vi sysselsätter cirka 500 medarbetare.

Logga in

Logga in som sponsor här.
Saknar du inlogg, var god kontakta marknadsavdelningen

Kontakta marknadsavdelning

ANDERS KLEVSAND
070 - 874 78 70
klevsand@kalmarff.se

 

DENNIS NILSSON
0480 - 44 44 38
dennis@kalmarff.se

 

HENRIK ANDERSSON
073- 500 42 00