P&E Fastighetspartner

P&E grundandes 1991 och verksamheten var från början inriktad på främst ekonomisk och teknisk förvaltning. Genom åren har företaget utvecklats med en allt större tyngdpunkt på, förutom fastighetsförvaltning, centrumutveckling, centrumledning samt bygg- och projektledning.

En nära kontakt med såväl kunder som hyresgäster är en självklarhet i vår verksamhet. Vi arbetar oberoende på marknaden vilket gör oss till en attraktiv samarbetspartner för våra uppdragsgivare. Vårt arbetsfält spänner sig över hela Sverige med kontor belägna i Kalmar och Stockholm.

Många av våra kunder har ett omfattande fastighetsbestånd. Det kan vara allt från bostadsfastigheter till industribyggnader och köpcentrum. Bland våra uppdragsgivare finns institutionella investerare, fastighetsbolag, kommersiella hyresgäster och myndigheter.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare en rad tjänster såsom:

Asset management
Övergripande ansvar för fastighetsportföljs ekonomi, teknik, hyresgäster, uthyrning. Upprätta affärsplaner och löpande rapportering.

Property management
Ansvarig för fastighetsekonomi, teknik, hyresgäster.

Teknisk Förvaltning
Ansvarig för drift & underhållsbudget, planerat underhåll, tekniska installationer, upphandling av entreprenörer.

Fastighetsskötsel
Tillsyn och skötsel av fastigheter (inre- och yttre), beställa underhållsåtgärder (felavhjälpande).

Fastighetsutveckling
Leda utvecklingsarbetet av en fastighet eller fastighetsportfölj. Leda arbetet med nya detaljplaner. Lönsamhetskalkyler.

Uthyrning, ansvarig
Strategi för uthyrning, hyresgästmix, hyressättning

Uthyrning
Marknadsföra lediga objekt, uppsökande verksamhet, upprätta hyreskontrakt med villkor.

Projektchef
Chef för större projekt med ev. delprojekt och projektorganisation.

Projektledning
Ansvar för hela byggprocessen. Underlag för kravspecifikation, förfrågningsunderlag, upphandling entreprenör, genomförande, uppföljning och överlämning till förvaltare, projekt ekonomi.

Centrumledning
Planera och samordna handelsplatsens marknadsföring. Budgetera, upphandla och genomföra aktiviteter.

Bolagsekonom
Övergripande ansvarig för bolagsekonomi. Årsredovisningar, deklarationer inkl. skatt.

Redovisningsekonom
Löpande redovisning, leverantörsbetalningar, hyresbetalningar, myndighetsrapportering.

Fastighetscontroller
Rapportering (budget, prognos), resultatanalyser vid rapportering, likviditetsprognoser, projektuppföljning, frivillig skattskyldighet.

Hyresadministratör
Kontraktshantering, information i fastighetssystem, avsering, inkasso, budget och prognos avseende hyresintäkter, avräkning.

Analytiker
Analys och bedömning av läge och lönsamhet vid fastighetsförvärv.

Rådgivning
Rådgivning vid förvärv eller försäljning av fastigheter.

Logga in

Logga in som sponsor här.
Saknar du inlogg, var god kontakta marknadsavdelningen

Kontakta marknadsavdelning

ANDERS KLEVSAND
070 - 874 78 70
klevsand@kalmarff.se

 

DENNIS NILSSON
0480 - 44 44 38
dennis@kalmarff.se

 

HENRIK ANDERSSON
073- 500 42 00