SEB

De flesta människor närs av en längtan att växa, av visioner och planer för framtiden. Vi som jobbar på SEB ser som vår uppgift att finnas där när våra kunder gör verklighet av dessa ambitioner. Tillgängliggöra vår kunskap och vara en betrodd partner i goda såväl som i sämre tider. Ge goda råd i det dagliga – men också förutse framtida behov.

Inte minst därför är samarbete över gränserna en framgångsfaktor för oss – ett SEB där skillnader i kulturer, individers bakgrund och kompetenser vävs samman till en helhet som kommer till handfast nytta för våra kunder.

Vi skiljer oss från andra nordiska banker på flera sätt; men främst genom vår unika affärsmix med tonvikt på företagssidan och genom djupa och långsiktiga relationer med våra kunder i Norden, Baltikum och Tyskland.

Vi är också stolta över att ha formats under ett och ett halvt sekel. Den erfarenheten har inte bara gett oss en egen tradition att stå på, utan också lärt oss att vara motståndskraftiga och att alltid ha ett långsiktigt perspektiv. Och framförallt har den gett oss en insikt: nära relationer till våra kunder är viktigast av allt.

Logga in

Logga in som sponsor här.
Saknar du inlogg, var god kontakta marknadsavdelningen

Kontakta marknadsavdelning

ANDERS KLEVSAND
070 - 874 78 70
klevsand@kalmarff.se

 

DENNIS NILSSON
0480 - 44 44 38
dennis@kalmarff.se

 

HENRIK ANDERSSON
073- 500 42 00