Kalla Fakta - Guldfågeln Arena

Fabriksbetong - 4200 kubikmeter

Armering - 38000 kg

Stålkonstruktioner - 418000 kg

Dörrar av trä - 124 st

Dörrar av stål -195 st

Rodeca fasadskivor - 5900 kvadratmeter

Prefab betong - 8800000 kg

Betongpålar under byggnaden  - 1000 st

KC-pålar under planen - 5000 st

Gipsskivor  - 20000 kvadratmeter

OSB -skivor  - 20000 kvadratmeter

Fönsterytor  - 1360 kvadratmeter

Mineritskivor - 3000 kvadratmeter

Kabelstegar - 3600 meter

Kabelrör i mark - 10000 meter

Kablar i byggnad - 15 mil

Vägguttag - 900 st

Datauttag - 650 st

TV-uttag - 135 st

Armaturer i byggnad - 1500 st

Armaturer för arenabelysning - 272 st á 2000 W/st

Högtalare för arenaljud - 36 st

Branddetektorer - 560 st

Ventilationskanaler - 2000 meter

Ventilationsaggregat - 10 st

Frånluftsfläktar - 43 st

Kylmaskiner - 12 st

Luftomsättning vid match - 100 000 kubikmeter/h