Översikt

Översikt antal platser
A.
246
F - Familj.
Övre: 826
Nedre: 336

K.
Övre: 864
Nedre: 260
B.
Övre: 578
Nedre: 288
G.
Övre: 597
Nedre: 216
L.
Borta stå: 1150
C.
246

H.
Övre: 549
Nedre:498

M.
Övre: 921

D.
Övre: 532
Nedre: 308
 I.
Övre: 595
Nedre: 216
N.
Övre: 338
Nedre: 308


Övre: 1015

Hemma stå: 567
 Balkong: 534
Veranda: 40  Press: 50  
     
Sittplatser: 10361    
Ståplatser: 1717    
Rullstolsplatser: 24    
Ledsagare: 48    
Totalt: 12150