Fotboll med hjärtat

Fotboll med Hjärtat ett utbildningspaket för ungdomstränare som vänder sig till barn- och ungdomsföreningar/lag i vår region. Vi tror att respekt, bra dialog, samverkan och utbildning utvecklar ungdomsfotbollen och vi vill bygga vår fotbollsfamilj på glädje och gemenskap.

Detta projekt vänder sig till hela fotbollsfamiljen och alla ungdomslag. Vi vill stimulera och utveckla flickfotbollen lika mycket som pojkfotbollen.

Därför är givetvis vår strävan under projekttiden att deltagande lag i Fotboll med hjärtat ska vara 50% jämnt fördelat mellan killar och tjejer. 

Tränare som tränar lag med funktionsnedsättningar skall självklart behandlas på samma sätt och erbjudas vårt utbildningspaket samt utbyte med vårt lag för funktionsnedsättning inom Kalmar FF. Där har vi sedan tidigare ett nära samarbete med Habiliteringen Kalmar Läns Landsting. 

Satsningen görs i samarbete med Kalmar Energi, Länsförsäkringar Kalmar Län och Smålandsidrotten

Är du intresserad av att ta del av utbildningen? Hör av dig till Viktor Bobin på telefonnummer 076-306 41 02 eller skicka ett mejl till viktor@kalmarff.se . 

Partners Fotboll med hjärtat