Målswishen

Målswishen är ett sätt att stötta med 20 kr för varje mål som Kalmar FF gör i Allsvenskan 2022.

Alla bidragsgivare som deltar får sitt namn på kalmarff.se. Efter varje omgång skickas ett mejl ut med summan som ska swishas. 50% av intäkterna som kommer in går till föreningens samhällssatsning Kalmar FF med hjärtat. Tack för ditt stöd till Kalmar FF!

Klara för målswishen 2022
Gustav Fernstedt
Jimmy Löwenham
Joel Edvardsson
Lars Svensson
Jan Erlandsson
Glenn Andersson
Yvonne Malmsten
Marie Kittel
Rolf Persson
Anders Schertell
Mats Juväng
Håkan Olsson
Jan Bengtsson
Ann-Christine Kittel-Olsson
Oscar Hult
Erik Törngren
Maria Axeborg
Gunnar Åkesson
Kent Andersson
Magnus Johansson
Peter Fredriksson
Lars Rosqvist
Jani Vivejo
Cary Karlsson
Anders Abelin
Jasmine Albeck
Thomas Hellborg
Gunilla Svensson
Måns Karlsson
Gustav Näsman
Thomas Ahlbeck
Niklas Gustavsson
Georgios Karamitas
Mia Sund
Ove Petersson
Mona-Lisa Nilsson
Kent Ingvarsson
Jörgen Söderström
Göran Permudd
Mattias Bjarnegård
Ingrid Gustavsson
Tomas Fredriksson
Sven-Olof Carlsson
Stefan Bernlind
Benny Svensson
Mats Sonesson
Joakim Halaby
Tobias Ågren
Bernt Allan Persson
Bo Kogerfelt
Markku Ahonen
Lena Söderström
Axel Samuelsson
Magnus Rydström
Robert Jansson