Målswishen

Målswishen är ett sätt att stötta med 20 kr för varje mål som Kalmar FF gör i Allsvenskan 2021.

Alla bidragsgivare som deltar får sitt namn på kalmarff.se. Efter varje omgång skickas ett mejl ut med summan som ska swishas. 50% av intäkterna som kommer in går till föreningens samhällssatsning Kalmar FF med hjärtat.

Tack för ditt stöd till Kalmar FF!

Klara för målswishen (Uppdaterad 2 maj)
Ove Bäckström
Lars B Danielsson
Helen Matocka
Erik Törngren
Simon Johnsson
Anton Remle
Sten-Åse Andersson
Magnus Åhlund
Magnus Rydström
Fredrik Jarny
Per T Eriksson
Kenneth Lindqvist
Jörgen Söderström
Stefan Karlsson
Filip Sjöström
Johan Berg
Richard Lavado
Josef Bjerlin
David Wandar
Joakim Blomqvist
Martin Ilg
Anna Gröhn
Glenn Andersson
Martin Jäderberg
Gabriel Bobeck
Gunilla Svensson
Peter Waldem
Sten Waldem
Joakim Karlsson
Thomas Uddin
Erik Danielsson
Göran Strömberg
Axel Björklund
Lars Holm
Viktor Jäghagen
Linus Hagberg
Jesper Englund
Anders Bennarsten
Martin Modin
Martin Lundberg
Christian Lindberg
Niklas Gustavsson
Oscar Fridholm
Markus Öhrn
Filip Råberg
Jonas Appert
Erik Winblad
Jens-Olafur Edgren
Torbjörn Johansson
Ivo Nils Stahmer
Emil Skog
Peder Nilsson
Michael Hellqvist
Per Dahlberg
Albert Asterhed Jarfjord
Johan Carlström
Agneta Fredriksson
Åsa Fransén
Björn Åfors
Kenth Petersson
Lasse Rosqvist
Kristina Jonsson
Daniel Palmqvist
Thomas Hulten
Anders Abelin
Andreas Nilsson
Karin Nylander
Jan-Olof Gustavsson
Magnus Engelholm
Mikael Einarsson
Simon Samuelsson
Mikael Johansson
Mia Johansson
Johan Gröhn
Henrik Agnesson
Thomas Karlsson
Ingrid Gustafsson
Christian Tingnert
Martin Karlbom
Gustav Näsman
Håkan Oly
Oskar Rickardsson
Jacob Berggren
Christer Palm
Matthias Lundström
Kevin Arwidsson
Andreas Johansson
Rolf B Bertilson
Jonas Nilsson
Chris & Svante Fagerlund
Hans Allmér
Rolf Persson
Emil Skog
Jakob Gustafsson
Joakim Karlsson
Patrik Söderström
Thomas Thuresson
Björn Långberg
Christer Nilsson
Tobias Davidsson
Ali Kadhim
Mats Juväng
Johnny Norén
Hampus Rosvall
Stefan Samuelsson
Anders Nordberg
Lars Kilström
Martin Scharp Andersson
Mats Nilsson
Dag Magni
Kjell Håkansson
Leif Petersson
Cary Karlsson
Gunnar Åkesson
Lennart Olofsson
Johan Göransson
Peter Fredriksson
Oskar Axelsson
Patrik Nestor
Jan Adolfsson
Tomas Fredriksson
Jan Bengtsson
Anders Johnsson
Jasmine Ahlbeck
Linda Elffors
Marie Kittel
Tobias Ågren
Mattias Bjarnegård
Margareta Valfridsson
Jonas Hedenqvist
Leif Karlberg
Viktor Blomberg
Joakim Halaby
Johan Hultenheim
Bengt-Åke Petersson
Thomas Lysell
Anders Löfqvist
Eivor Widehn
Åke Persson
Sven Carlsson
Jan-Erik Karlsson
Stefan Krantzén
Barbro Backman
Malin Skäryd
Måns Karlsson
Bengt Englén
Ronny Melin
Lars Roslund
Stig Hjalmarsson
Isak Samuelsson
Jonas Hedenqvist
Jon Björklund
Tomas Ahlbeck
Charlotte Juhlin Asp
Torbjörn Karlsson
Gustav Fernstedt
Christoffer Karlström
Jimmy Löwenham
Marcus Jarl
Peter Söderling
Tony Reinhardt
Marcus Karlström
Richard Olsson
Emma Andersson
Jan Erlandsson
Johan Lennartsson
Markus Rosenlund
Jens Olson
Håkan Lövgren
Bengt Påhlsson
Fredrik Warrebäck
Marie Axeborg
Sebastian Skoog
Axel Samuelsson
Yvonne Malmsten
Joakim Persson
Henrik Andersson
Johan Gustafsson
Fia Nilsson
Lars Svensson
Johan Jarnesjö
Ann Christine Kittel Olsson
Georgios Karamitas
Jani Vivejo
Anders Holm
Jacob Heed Olsson
Erik Nilsson
Henrik Feltendahl
Oscar Hult
Victor Hasselgren
Måns Linge
Ove Petersson
Jim Lindinge
Andreas Linder

Fyll i formuläret nedan för att delta.