Barn och Ungdomscampus

4 juni, 2010 |

Kalmar FF vill aktivera regionens barn och ungdomar

I och med att vi i år firar 100 år som förening vill vi tillkännage att Kalmar FF vid den Nya Arenan – Guldfågeln Arena 2011 har ambition att utveckla en fotbollsfritidsverksamhet för barn och ungdomar från hela regionen. 

Kalmar FF vill aktivera regionens barn och ungdomar

I och med att vi i år firar 100 år som förening vill vi tillkännage att Kalmar FF vid den Nya Arenan – Guldfågeln Arena 2011 har ambition att utveckla en fotbollsfritidsverksamhet för barn och ungdomar från hela regionen. 

Träffas och utvecklas
Vi vill att ungdomar från hela regionen enkelt ska få möjlighet att aktivera sig på sin fritid. Detta gör vi genom att skapa ett ungdomscampus som ska vara Kalmarregionens fotbollsfritids. Ett fotbollsfritids där barn och ungdomar oavsett föreningstillhörighet ska ges möjlighet att träffa likasinnade.

 Uppvaktning
För de privatpersoner eller företag som vill uppvakta oss under vårt 100 års jubileum får ni gärna tänka på utvecklingen av samlingsplatsen för regionens fotbollsintresserade ungdomar vid Guldfågeln Arena. BG 5648-4454, Märks ”Ungdomscampus ” 

Har du frågor avseende utvecklingen av Kalmar Fotbollscampus är du välkommen att kontakta Robert Lövenklev på telefon 0480 – 44 44 36 eller via e-post robert.lovenklev@kalmarff.se

Annons