Kvinnojouren

Samarbetet med Kvinnojouren har som syfte att utbilda föreningens personal, ledare och spelare ner till 13 års ålder i ämnen kring bland annat våld i nära relationer, machokultur och roller. Detta sker inom ramen för vårt gemensamma arbete tillsammans med Kvinnojouren som heter Sabba stämningen.

Tillsammans besöker vi olika evenemang och skolklasser för diskussioner och utbildning.

Samarbetet har även fått nationell uppmärksamhet i TV4s Nyhetsmorgon.

Önskar ditt företag eller skola besök av Kvinnojouren och Kalmar FF?

Kontakta erik@kalmarff.se med din förfrågan.

Partners Kvinnojouren