Guldklubben

Medlemsinformation

På grund av den rådande coronapandemin har beslutats att årsmötet flyttas till

längre fram under året, då det förhoppningsvis tillåts möte med större grupper.

Då det varit ett struligt år 2020 med inga aktiviteter för Guldklubbens medlemmar

har styrelsen beslutat att efterskänka medlemsavgiften, 100:-kr för 2021 till samtliga medlemmar som betalat sin medlemsavgift för 2020.

Medlemsskap i huvudföreningen krävs för att få frikort till hemmamatcherna.

Frikort skickas inte ut förrän vi fått besked om att Guldklubbens medlemmar får lov

att besöka arenan vid FF:s hemmamatcher


Ordförande 
Johny Erlandsson
070-4832237 0485-31939
johny.erlandsson55@gmail.com

Vice Ordförande
Magnus Arvidsson
070-3324354
arvidsson_magnus@bredband.net

Kassör
Åke Nicklasson
0485-30868, 076-7830868
nicklasson.ake@gmail.com

Sekreterare
K-G Ämtvall 
070-2262454
kgamtvall@gmail.com

Vice sekreterare
Ie Petersson
070-397 20 96
iepetersson@icloud.com

Ledamot
Magnus Hansson
073-529 54 08
hanssonmagnus@hotmail.se

Ledamot
Ronny Sörman
070-6460438
ronny.sorman@spray.se