Guldklubben

KALLELSE

Du som är medlem i GULDKLUBBEN kallas till klubbens försenade årsmöte torsdagen den 2  september 2021 kl. 18.00 på Guldfågeln Arena (pressrummet) med ingång VIP, västra sidan.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Då det varit ett struligt år 2020 med inga aktiviteter för medlemmarna har styrelsen beslutat att efterskänka medlemsavgiften 100.- kr för 2021 till samtliga medlemmar som betalat sin medlemsavgift för 2020.

Åldrar 80+ har fritt medlemskap.

Har du några åsikter om träffarna före hemmamatcherna, eller något annat så lägg fram detta vid årsmötet.

Våra fria sittplatser gäller på VIP-läktaren detta år

Vi kommer i fortsättningen att informera via hemsidan när det gäller bl.a medlemsträffar mm. Så gå in på hemsidan med jämna mellanrum.

Ha det så bra och väl mött på årsmötet den 2 september 2021

GULDKLUBBEN

Hälsar alla medlemmar välkomna

Styrelsen                                                                                          


Ordförande 
Johny Erlandsson
070-4832237 0485-31939
johny.erlandsson55@gmail.com

Vice Ordförande
Magnus Arvidsson
070-3324354
arvidsson_magnus@bredband.net

Kassör
Åke Nicklasson
0485-30868, 076-7830868
nicklasson.ake@gmail.com

Sekreterare
K-G Ämtvall 
070-2262454
kgamtvall@gmail.com

Vice sekreterare
Ie Petersson
070-397 20 96
iepetersson@icloud.com

Ledamot
Magnus Hansson
073-529 54 08
hanssonmagnus@hotmail.se

Ledamot
Ronny Sörman
070-6460438
ronny.sorman@spray.se