Villkor biljetter och säsongskort

KÖPVILLKOR MATCHBILJETTER

Villkor för köp av matchbiljetter till Kalmar FF 2024 (Guldfågeln Arena & Gasten) följer SvFF och SEF regler enligt STB, samt Polismyndighetens villkorskrav för genomförande av offentlig tillställning.

Kalmar FF är arrangör av Kalmar FF:s hemmamatcher och svarar inför polis och räddningstjänst att arrangemangen uppfyller deras krav när det kommer till säkerhet. Själva matchen lyder under Svenska Fotbollsförbundets regler för genomförande av match och övervakas även av deras representanter. Sedan tillträde till någon av arenorna har ägt rum i samband med match utgår ingen ersättning om arrangemanget ej kan slutföras. Köpt biljett återlöses ej. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell-och resekostnader, ersätts av arrangören.

Köpet

För att genomföra ett köp måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter till idrottsevenemang, och du som kund är därmed bunden av ditt köp.

Köpt biljett kan inte återköpas

En bokning kan ångras fram till dess att biljetterna är betalade. Kunden är bunden till köpet när betalningen har skett, även om biljetten ännu inte har levererats. Biljetten är en värdehandling och ersätts inte.

Förlorad biljett

Förlorad biljett ersätts inte. Däremot får du alltid din biljett digitalt till din e-post efter köpet och kan skriva ut den på nytt. Men observera att den digitala biljetten endast medger inträde en gång.

Digitala biljetter

Digitala biljetter (PDF-biljett, mobilbiljett, nedladdning till Wallet-app) är en värdehandling på samma sätt som en vanlig fysiskt utskriven biljett. Om du som kund varit oaktsam och det finns fler än ett exemplar av din biljett, kommer endast den första biljetten som skannas av med streckkoden att ge tillträde till arenan.

Legitimation

Biljett med rabatt (student, medlem, pensionär, ungdom från 15 år) ska kunna styrkas vid entréerna.

Matchdag kan flyttas

Köpt biljett gäller till den aktuella matchen och omgången och kan användas även om matchdag och avsparkstid skulle ändras. Det åligger biljettinnehavaren att själv ta reda på när matchen spelas, denna information sker genom Kalmar FF:s hemsida. Har man inte möjlighet att gå på matchen i händelse av dessa förändringar, ta kontakt med Kalmar FF:s sportkontor så hjälper vi dig med byte av biljett till en annan match under innevarande säsong.

Ändring av matcharena

Kalmar FF förbehåller sig rätten till ändring av matcharena. Ingen kompensation, förutom likvärdig plats, utgår till biljettköparen vid dessa tillfällen. Som kund ansvarar man själv för att kontrollera att matchen inte är inställd eller flyttad, lättast på kalmarff.se. Kalmar FF ersätter inte kunden för flyttade matcher eller ändrade avsparksdatum/tider. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell- och resekostnader, ersätts av arrangören.

Familjeläktaren

Minsta köp är 1 vuxen och 1 barn/ungdom (0 t.o.m 17år). Man kan därefter kombinera efter hur den egna familjen ser ut men maxköp är för 2 vuxna och 3 barn/ungdomar. Observera att barn upp t.o.m. 4 år går in gratis men biljett krävs.
För att biljetterna ska vara giltiga måste ett barn/ungdom gå med in på arenan ihop med en vuxen. Detta innebär, oavsett orsak att man inte kommer in på familjeläktaren om inte minst ett barn/en ungdom är med.
Barn över 15 år måste kunna visa giltig legitimation vid entrén.

Force Majeure

Om Kalmar FF förhindras fullgöra sina åtaganden enligt villkoren på grund av omständigheter som Kalmar FF inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits), ska medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

KÖPVILLKOR SÄSONGSKORT

Villkor för köp av säsongskort till Kalmar FF 2024 på Guldfågeln Arena följer SvFF och SEF regler enligt STB, samt Polismyndighetens villkorskrav för genomförande av offentlig tillställning.
Säsongskortsinnehavare har genom sitt köp accepterat de villkor som gäller för Kalmar FF:s säsongskort enligt nedan. Lånas säsongskortet ut ligger det på säsongskortsinnehavarens ansvar att även denna person följer villkoren. 

Kalmar FF är arrangör av Kalmar FF:s hemmamatcher och svarar inför polis och räddningstjänst att arrangemangen uppfyller deras krav när det kommer till säkerhet. Själva matchen lyder under Svenska Fotbollsförbundets regler för genomförande av match och övervakas även av deras representanter. Sedan tillträde till Guldfågeln Arena ägt rum i samband med match utgår ingen ersättning om arrangemanget ej kan slutföras. Köpt säsongskort återlöses ej. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell-och resekostnader, ersätts av arrangören.

Köpet

Kunden är bundet till köpet när betalningen har skett, även om säsongskortet ännu inte har levererats. För att genomföra ett köp måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av säsongskort till idrottsevenemang.

Förlorat kort

Borttappat, stulet eller trasigt säsongskort måste anmälas till Kalmar FF:s Sportkontor. Vi gör ditt säsongskort obrukbart och skapar ett nytt till dig. Har du valt digitalt säsongskort finns det för nedladdning på ditt konto på https://kalmarff.ebiljett.nu

Regler vid glömt säsongskort vid matchtillfälle

Har du inte ditt säsongskort med dig när du kommer till matchen gäller följande:

 • Vi hjälper dig med detta, ställ dig i biljettkön i biljettkassorna så hänvisar kassapersonalen dig vidare när det är din tur i kön.
 • För att få ut denna ersättningsbiljett krävs att du legitimerar dig och att personinformationen stämmer överens med de kunddata vi har i vårt system. Saknar du legitimation eller inte står som säsongskortsinnehavare i vårt system kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Då får du lösa en ny biljett. 

Legitimation

Säsongskort med rabatt (student, medlem, pensionär, ungdom från 15 år) ska kunna styrkas vid entréerna

Flyttade/Inställda matcher och ändrad avsparkstid

Som kund ansvarar man själv för att kontrollera att matchen inte är inställd eller flyttad, lättast på kalmarff.se. Kalmar FF ersätter inte säsongskortsinnehavaren för flyttade matcher eller ändrade avsparksdatum/tider. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell- och resekostnader, ersätts av arrangören.

Personligt bruk

Säsongskort får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte.
Säsongskorten är ej personliga. Det innebär att om en säsongskortsinnehavare inte har möjlighet att gå på en match, kan säsongskortet lånas ut. Men man måste följa biljettypen man har köpt, dvs en vuxen kan inte gå in på ett barns säsongskort o.s.v. och man sitter på den angivna platsen.

Familjeläktaren

Begränsningar finns för köp på vår familjeläktare och maxantalet får ej överskridas. Minsta köp
1 vuxen och 1 barn/ungdom. Man kan därefter kombinera efter hur den egna familjen ser ut men maxköp är för 2 vuxna och 3 barn/ungdomar på denna sektion. Barn/ungdom räknas upp till och med 17 år. För att säsongskorten ska vara giltiga måste ett barn/en ungdom gå med in på arenan tillsammans med en vuxen.
* Vid sjukdom (barn/ungdom) kan den vuxna antingen ta med ett annat barn/ungdom eller gå in själv. Men en vuxen kan aldrig ersätta barnets/ungdomens plats. 

Kommunikation och information från Kalmar FF

Kalmar FF informerar via hemsida och direkt till din e-post och i vissa fall även med vanlig post. Det är därför viktigt och ditt ansvar att du som säsongskortsinnehavare tillhandahåller oss med aktuella uppgifter för att inte någon information ska missas. 

Påverkan på grund av oförutsedda omständigheter

Om matcher (15 st Allsvenska) spelas helt utan publik eller med publikrestriktioner under 2024 på grund av myndigheters förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning och man inte kan utnyttja sitt säsongskort har kunden rätt till återbetalning, proportionerligt belopp, av priset för den specifika matchen kopplat till säsongskortet eller val av annan kompensation.
Vid publikrestriktioner om begränsat antal i publiken har säsongskortsinnehavare förtur till urvalet att se matcher live på Guldfågeln Arena. Har man blivit tilldelad en biljett till matchen har man inte rätt till återbetalning eller annan kompensation för den specifika matchen. Kalmar FF förbehåller sig rätten att genom lottning besluta vilka säsongskortsinnehavare som ges möjlighet att gå på respektive match. Har du blivit tilldela en biljett till en match tas du vid behov bort från listan över urvalet till matcher framöver. På grund av att distansering och avstånd måste hållas på arenan i dessa lägen kommer du att få en biljett till matchen med annan placering än din säsongskortsplats.
Har man rätt till att göra anspråk på återbetalning/kompensation ska detta ske inom angivet datumintervall för val av kompensation som skickas direkt ut till kund via e-post. Sådant anspråk som kommer Kalmar FF tillhanda efter att denna tid har gått ut kan ej garantera kund rätt till återbetalning. Ett mejl om val av kompensation skickas ut och det ligger på kundens ansvar att säkerställa att mejlet kommit fram. Om inte annat kontakta Kalmar FF.

Säkerhet

Kalmar FF förbehåller sig rätten att stänga av säsongskortsinnehavare som inte uppträder enligt gällande säkerhets- och ordningsregler eller på annat sätt strider mot villkoren och kan även spärra eller makulera kundens säsongskort. Ingen kompensation utgår till säsongskortsinnehavaren om detta skulle uppstå. 

Övrigt

Kalmar FF vill alltid erbjuda säsongskortsinnehavarna möjlighet att förnya sin plats, men förbehåller sig rätten att kunna göra förändringar. Ombyggnation eller andra händelser eller beslut gällande Guldfågeln Arena kan göra att platserna inte alltid kan erbjudas från ett år till ett annat.

ALLMÄNNA VILLKOR VID BILJETTKÖP HOS KALMAR FF

(Version: Datum: 2022-12-01)

KALMAR FF, org. nr 832400-1000, adress TRÅNGSUNDSVÄGEN 40, 39356 KALMAR (nedan ”Arrangören”/”vi”) säljer biljetter i egenskap av arrangör av fotbollsmatcher i enlighet med följande villkor. Nedanstående allmänna villkor gäller vid köp från Arrangören av en eller flera biljetter, inbegripet säsongskort, till dig eller andra, på Arrangörens hemsida (”Biljettshopen”). I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver dessa villkor även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument.

1. Villkor för biljettköp

 1. För att genomföra ett köp från Arrangören måste du vara minst 16 år. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter till idrottsevenemang, och du som kund är därmed bunden av ditt köp.
 2. Biljetter får endast köpas för privat bruk och får inte vidareförsäljas i kommersiellt syfte eller i övrigt användas kommersiellt. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande om annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp får maxantalet inte överskridas.

2. Priser och betalningsalternativ

 1. Samtliga priser som anges är i kronor och inklusive mervärdesskatt (moms). Utöver biljettpriset kan i vissa fall en serviceavgift tillkomma och ibland även en distributionsavgift och/eller leveransavgift. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför din beställning.
 2. När du köper en biljett till rabatterat pris är du ansvarig för att visa att du har rätt till rabatten. I annat fall kan du anses sakna giltig biljett.
 3. Arrangören samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Arrangören. De betalningsmetoder som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive betalningsmetod, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.

3. LEVERANS AV BILJETTER

 1. De leveransalternativ som du från tid till annan kan välja och de närmare villkoren för respektive leveransalternativ, såsom leveransavgifter, anges i Biljettshopen i samband med att du slutför din beställning.
 2. Biljetter levereras antingen genom nedladdning (inkl. app) eller via e-post eller SMS.

4. Inställda matcher

Allmänt

 1. I denna punkt avses med ”berörd match” en match som blivit inställd, framflyttad till en tid som du inte har möjlighet att delta på eller som ligger utanför tidsperioden för säsongskortet, eller som du annars inte har erbjudits möjlighet att delta på med hänsyn till publikrestriktioner införda till följd av myndighets förbud, rekommendationer eller liknande uppmaning (gemensamt en ”berörd match”).
 2. I förhållande till en berörd match (i) till vilken du har köpt en matchbiljett, har du rätt till återbetalning av biljettpris eller (ii) till vilken du har ett säsongskort, har du rätt till ett proportionerligt belopp av priset för ditt säsongskort i enlighet med punkten 4.6. Vi kan även erbjuda dig alternativ kompensation som du kan välja att acceptera i stället för återbetalning, såsom möjlighet att delta på match vid annat tillfälle, förlängt eller rabatterat säsongskort eller erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan också välja att efterge din rätt till återbetalning som en gåva till oss. Återbetalning görs inte av serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.
 3. Med undantag för säsongskort, se punkten 4.6 nedan, måste du, såvida inte Arrangören meddelar annat, senast tre (3) månader från det aktuella matchdatumet meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning.
 4. Du ansvarar för att kontrollera om en match är inställd eller hålls utan publik eller med publikrestriktioner.
 5. Krav på återbetalning ska, såvida inte Arrangören meddelar annat, göras till info@kalmarff.se
 6. För dig som innehar säsongskort:
  Din rätt till återbetalning av ett proportionerligt belopp av priset för säsongskortet beräknas per berörd match, enligt följande:

  Allsvenskan
  15st Allsvenska matcher under den säsong för vilken säsongskortet gäller, jämfört med antal planerade matcher som du var berättigad till enligt säsongskortet. Krav på återbetalning kommer beaktas efter var femte spelad match. Krav på återbetalning görs endast via vår biljettsida och val av kompensationsverktyget som finns där. Tillgång till det fås via personligt mejlutskick. Av yttersta vikt är att kund vid köp lämnar rätt mejladress så detta mejl kan levereras. Kravet måste ske inom angiven tidsram. Anspråk som kommer Kalmar FF tillhanda efter tidsramens datum har passerat ger inte kund rätt till återbetalning.

  Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher

  Svenska cupen, inklusive kvalmatcher, samt träningsmatcher är till sin karaktär sådana att Arrangören på förhand inte vet hur många (om några alls) matcher som kommer att spelas under en säsong. Du är medveten om att sådana matcher inte med automatik ingår i ditt säsongskort och därmed är du införstådd med att ingen del av säsongskortets pris är hänförlig till sådana matcher (dvs. priset för sådana matcher är 0 kr). Du har därmed inte rätt till återbetalning av del av priset för säsongskortet om sådana matcher ställs in, flyttas eller spelas med publikrestriktioner om vi skulle ha erbjudit dig förmånen att delta på sådana matcher.
 7. Du måste senast tre (3) månader från utgångsdatumet av ditt säsongskort meddela Arrangören om ditt krav på återbetalning.

5. TEKNISK PLATTFORM FÖR BILJETTFÖRSÄLJNING

 1. Arrangören är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”). SEF, eller dess licensgivare, innehar samtliga rättigheter i den tekniska plattformen som Arrangören använder för biljettförsäljningen. Arrangören ansvarar till fullo för det aktuella evenemanget. SEF är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan hänförlig till evenemanget eller Arrangören.

6. PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING

 1. Behandlingen av dina personuppgifter regleras av den vid var tid gällande integritetspolicy som finns att tillgå på Arrangörens hemsida.
 2. Vi kan komma att skicka information till dig, genom att använda din e-postadress, mobilnummer eller annan kontaktuppgift som du har angivit, om andra matcher och elitfotboll samt andra produkter och tjänster liknande de som du har beställt av oss. Du har möjlighet att när som helst begära att vi inte ska göra sådana utskick genom att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges i punkt 9 nedan.

7. AVTALSBROTT

 1. Vid överträdelse, eller misstänkt försök till överträdelse, av dessa allmänna villkor, inbegripet vid var tid gällande ordningsregler eller andra villkor som hänvisas till i dessa allmänna villkor, förbehåller sig Arrangören rätten att (i) makulera köpet av biljett, inklusive säsongskort och/eller (ii) neka dig tillträde till Arrangörens evenemang samt (iii) vid upprepade och/eller allvarliga överträdelser av dessa allmänna villkor, neka dig möjligheten att köpa biljetter till Arrangörens kommande evenemang.
 2. Vid makuleringar i enlighet med ovan nämnda skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagd betalning för biljetten.

8. KONSUMENTRÄTTIGHETER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

 1. Med undantag för inställda eller flyttade evenemang eller evenemang som spelas utan publik (vilka regleras enligt punkten 4 ovan) gäller att om biljett inte kan användas på grund av fel som Arrangören ansvarar för ska Arrangören ersätta dig med en korrekt biljett eller, om detta inte kan ske, återbetala erlagd avgift för biljetten (eller vid säsongskort, en proportionerlig del därav).
 2. Arrangören har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå i samband med köp, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger på Arrangörens sida eller annars följer av tvingande lag.
 3. För det fall Biljettshopen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Arrangören har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.
 4. Dessa allmänna villkor, inbegripet vad som anges ovan i denna punkt 9, ska inte till någon del inskränka dina rättigheter som konsument som tillkommer enligt lag.

9. KONTAKTUPPGIFTER

 1. Om du har frågor kring dina rättigheter som konsument eller vill göra dem gällande, eller om du annars behöver komma i kontakt med oss med anledning av dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss via mejl på info@kalmarff.se

10. ÖVRIGT

 1. När du köper en biljett är du ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.
 2. För att kunna beställa biljetter krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.
 3. Arrangören förbehåller sig rätten att anlita och byta ut underleverantörer vid utförande av dess åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

 1. Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol.
 2. Alternativt kan du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:
  • Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).
  • Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ALLMÄNNA VILLKOR MATCHABONNEMANG

ALLMÄNT OM MATCHABONNEMANG

 1. Prenumeration på matchabonnemang innebär att du månadsvis erhåller s.k. abonnemangsbiljetter (”Abonnemangsbiljett”) som du kan nyttja för att boka en faktisk biljett till evenemang som arrangeras av Kalmar FF.
 2. Månadskostnaden kan komma att förändras från en säsong till en annan. Detta meddelas abonnenten minst två (2) månader innan genomförande.
 3. Vid ett eventuellt arenabyte kan inte pottbiljetter nyttjas i de fall försäljningen går över i ett annat biljettsystem.
 4. Produkten “Matchabonnemang” är en ny tjänst och fler instruktioner samt funktioner kan tillkomma löpande under året i samband med den utveckling som sker tillsammans med vår biljettleverantör AXS. Abonnenten meddelas alltid vid eventuella ändringar.
 5. Erhållna Abonnemangsbiljetter är giltiga och kan användas för att boka angivna evenemang under 24 månader från det datum de erhålls om inte annat anges av Kalmar FF i anslutning i Biljettshopen.
 6. Observera att det är ditt eget ansvar att boka biljetter i tid inför matcherna. Vi reserverar oss för slutförsäljning på såväl enskilda matcher som sektioner.

BETALNING

 1. Matchabonnemang betalas månadsvis i förskott på det betalsätt som angivits i Biljettshopen. Du ansvarar för att de uppgifter du angivit är korrekta och att betalningar kan göras i enlighet med angivet betalsätt vid angivna tidpunkter.
 2. Betalning för ditt abonnemang hanteras av den betalningsleverantör som vi samarbetar med. Genom att prenumerera på ett matchabonnemang uppdrar du åt oss att lämna ett betalningsuppdrag till sådan leverantör att månadsvis debitera dig den aktuella månadsavgiften för abonnemanget.
 3. Den första debiteringen kommer ske i direkt anslutning till att du väljer att prenumerera på matchabonnemanget. Därefter debiteras du samma kalenderdag i efterföljande månader (”Förnyelsedagen”) för den fortsatta användningen. Det innebär att om din beställning görs den 10 januari kommer automatisk förnyelse och debitering ske den 10:e efterföljande månad. Om du beställt abonnemang på en kalenderdag som inte existerar under samtliga efterföljande månader kommer din Förnyelsedag justeras till den 28:e.
 4. Kalmar FF kommer uppdra till betalningsleverantören att göra upp till två ytterligare betalningsförsök om abonnemangsavgiften inte kan debiteras på första försöket. Dessa nya betalningsförsök genomförs på dag tre (3) och dag sju (7) efter ordinarie Förnyelsedag. Misslyckas betalningen vid tredje försöket förbehåller sig Kalmar FF att stänga av eller säga upp ditt abonnemang med omedelbar verkan.

LÖPTID, UPPSÄGNING OCH SUSPENDERING AV MATCHABONNEMANG

 1. Matchabonnemanget gäller tills vidare. Du kan, med undantag för vad som anges i 2 nedan, när som helst välja att avsluta ditt matchabonnemang till att upphöra vid det nästkommande Förnyelsedag.
 2. Om Kalmar FF tillämpar bindningstid för din prenumeration av matchabonnemanget, vilket i sådant fall framgår i Biljettshopen, kan du som tidigast välja att avsluta ditt matchabonnemang till att upphöra vid det närmst följande Förnyelsedag efter det att bindningstiden löpt ut.
 3. Om Kalmar FF väljer att suspendera ditt matchabonnemang enligt vad som anges i Avsnitt 7.1 i Kalmar FF:s allmänna villkor eller Avsnitt 4 i avdelningen om betalning ovan 2, kan du som användare inte göra bokningar för erhållna Abonnemangsbiljetter och du erhåller inte nya Abonnemangsbiljetter.
 4. Du är medveten om att Arrangören har rätt att säga upp ditt matchabonnemang, enligt vad som anges i Avsnitt 7 i Kalmar FF:s allmänna villkor. Om ditt matchabonnemang sägs upp på grund av ditt avtalsbrott kommer du inte att ersättas för outnyttjade biljetter.

ÖVRIGA VILLKOR

ORDNINGSREGLER

ORDNINGSREGLER PÅ VÅRA EVENEMANG

 1. Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
 2. Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.
 3. Det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar.
 4. Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare, arrangören har tolkningsrätt avseende vad som definieras som farligt föremål.
 5. Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.
 6. Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, äger inte tillträde till arenan.
 7. Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
 8. Den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel vid brott, äger inte tillträde till arenan.
 9. Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
 10. Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
 11. Det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 12. Upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
 13. Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörande personer.
 14. Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening.
 15. Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
 16. Arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.
 17. Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under tre år.