Sports for climate action

Under 2022 tog Kalmar FF beslutet att ansluta sig till Sports for Climate Action som första allsvenska lag. Det är ett nätverk av idrottsorganisationer, klubbar och tävlingar som gemensamt arbetar med att tillsammans motverka klimatförändringarna. Det gör vi genom att kartlägga vår miljöpåverkan, komma fram till förändringar och implementera dessa på ett för föreningen och klimatet hållbart sätt. Sports for Climate Action styrs av FN och det globala arbetet kring Agenda 2023.

Den första förändringen vi under 2023 genomfört är att vi tillsammans med Kalmar kommun som äger Guldfågeln Arena har installerat nya sopkärl som möjliggör en mer miljövänlig sopsortering under och efter våra matchevenemang, något som tidigare inte var möjligt. Det är ett första litet steg som vi nu gemensamt tagit med Kalmar kommun.