Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Du kan alltid besöka vår sajt utan att lämna några personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker eller registrerar dig på kalmarff.se och därför hanterar vi din personliga information enligt nedan.

Sättet att använda och förvara personuppgifter som du lämnar är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser, t.ex. personuppgiftslagen. Detta innebär exempelvis att när du lämnat ditt namn, personnummer, adress, e-post eller liknande för att bli medlem, så binder vi oss samtidigt vid att hantera det med sekretess och att inte sälja eller sprida uppgifterna vidare till tredjepart.

Om du tackat ja till erbjudande vid webmedlems-registreringen bibehåller vi oss rätten att skicka meddelanden och erbjudanden från Kalmarff.se och Kalmar FF:s samarbetspartners.

Mer information kan lämnas av Kalmar FF:s kansli på 0480 – 44 44 30.

Cookie-filer

Denna sidan har spårning med Google Analytics.