Jobbmatchen

Jobbmatchen
Att ha en meningsfull sysselsättning i form av arbete eller studier är för de allra flesta en förutsättning för att kunna känna att man är en del i samhället.
Aktiviteterna inom Jobbmatchen ska bidra till att ungdomar utan arbete får ett nätverk samt deltar i aktiviteter och utbildningsinsatser. Målet är att fler ungdomar sätts i någon form av sysselsättning genom Kalmar FF med Hjärtat och Jobbmatchen.

Metod
– Vår årliga jobbmässa på Guldfågeln Arena i samarbete med Arbetsförmedlingen
– Volontärspool med uppdrag på Kalmar FF:s hemmamatcher. Skapa ett nätverk och en väg in i arbetslivet genom ideellt arbete.
–  Programmet ”Startelvan” i samarbete med Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen där Kalmar FF:s partners erbjuder praktikplatser.

Sammanfattning av Startelvan hösten 2020
Under Startelvans gång började tyvärr Covid-19 återigen att öka i vår region och nya restriktioner trädde i kraft, något som också kom att påverka vårt arbete med deltagarna samt de tilltänkta företagen som skulle vara delaktiga i samarbetet. Vi försökte göra det bästa av situationen genom att förlänga Startelvan efter det att 8 veckor gått. Vid skrivandet stund har alla 8 deltagare en planering framåt. Allt ifrån värnplikt, studier, praktik eller annan insats via annan aktör. Alla deltagare som varit en del av Startelvan har utifrån utvärderingen varit positiva till insatsen.

Här kommer några citat från utvärderingen:

”När jag fick inbjudan till Startelvan tänkte jag inte en tråkig kurs till. Men denna kurs är en av de bästa. Har alltid längtat till nästa dag. Jag är egentligen blyg och tyst men denna kurs har gjort att jag vågar prata mer. Kursen har varit överförväntan”

”Kursen har hjälpt mig med min självkänsla. Som förhoppningsvis kommer hjälpa mig vid arbetsintervjuer”

”Tycker kursen har varit bra. Uppskattat de individuella samtalen. Synd och tråkigt att det inte blev några studiebesök / företagsträffar men är försåtligt med tanke på Coronaläget.”

” Tack för hjälpen. Kursen har fått mig att inse vad jag behöver, vad jag har, vad jag är och var jag är på väg. Tack för att ni visas min väg framåt”

Sammanfattningsvis kan man säga att Startelvan har gett deltagarna en personlig resa framåt och är på väg att nå sina mål.Partners Jobbmatchen