Jobbmatchen

Att ha en meningsfull sysselsättning i form av arbete eller studier är för de allra flesta en förutsättning för att kunna känna att man är en del i samhället. Tyvärr är arbetslösheten bland unga och nysvenskar mycket högre än genomsnittet samtidigt som svenska ungdomars skolresultat har försämrats i jämförelse med andra länder.

Ungdomsarbetslösheten (15–24 år) uppgick i april 2018 till 15,8 %, jämfört med 6,8 % för hela befolkningen. Bland utrikes födda är siffran än högre, därför ser vi en möjlighet att genom Kalmar FF stödja ungdomar.

Aktiviteterna inom jobbmatchen ska bidra till att ungdomar utan arbete får ett nätverk. Deltagarna kommer i aktiviteter och får utbildning genom att Kalmar FF tillsammans med samarbetspartners och offentliga institutioner ger dem kunskaper som kan leda till ett framtida jobb. Målet är att fler ungdomar sätts i någon form av sysselsättning genom Kalmar FF.

Metod
– En jobbmässa om året på Guldfågeln Arena i samarbete med Arbetsförmedlingen
– Volontärspool med uppdrag på Kalmar FF:s hemmamatcher. Skapa en väg in i arbetslivet genom ideellt arbete och sommarjobb.
– Jobba i nära dialog med Kalmar FF:s partners för att kunna erbjuda praktikplatser.
– Fem utbildningstillfällen där det är gratis utbildningar med syfte att öka kunskapsnivån hos deltagarna.