Styrgruppen

Kalmar Energi
Hållbara värderingar!

För oss är hållbara värderingar minst lika viktiga som ekologisk hållbarhet. Vi driver verksamheten efter mottot: ”med omtanke om både människa och miljö”. Det är därför vi arbetar systematiskt med värderingsarbete på arbetsplatsen, värnar om mångfalden och allas lika värde. Det är därför som vi samarbetar med och stödjer Kalmar FF/Fotboll med hjärtat. Vi skapar tillsammans förutsättningar för att bygga ett hållbart Kalmar och göra idrotten mer tillgänglig för alla. Kalmar FF/Fotboll med hjärtat ger barn och ungdomar möjlighet att få vara med i ett sammanhang med fokus på idrott och gemenskap. För att lyckas med det behöver vi nära och engagerade tränare. Genom att visa omtanke och lyfta frågor som respekt, samt att tillsammans ta ett kollektivt ansvar för sina kamrater är viktiga pusselbitar för ett tryggt och hållbart samhälle.  

Barometern

Att göra nytta

För Barometern och våra ägare är det viktigt att vi med vår journalistik, men också som företag spelar en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Att göra samhällsnytta är ett övergripande mål för tidningen.

Barometern har en publicistisk värdegrund som är styrande för hela företagets verksamhet. Ett starkt engagemang i samhällsfrågor och i utgivningsområdets olika angelägenheter är och förblir en central uppgift för tidningen.

Det är därför vi har valt att stödja Kalmar FF med hjärtat. Att vara med och bidra till att ge bra förutsättningar för barn och ungdomar i vår region är en viktig del i att forma demokratiska, trygga och respektfulla medborgare och framtida beslutsfattare.

Länsförsäkringar Kalmar län
Vi ser samarbetet med Kalmar FF med Hjärtat som en viktig del i vårt samhällsengagemang och där vi får chansen att ge tillbaka till länet. Kalmar FF vill, liksom vi, ta ett större socialt ansvar med målen att få fler barn och unga i rörelse, bidra till att fler går ut grundskolan med godkänt betyg samt öka jämställdheten i samhället.