Kompis FF

Aktiviteterna inom Kompis FF ska bidra till att öka barnens motivation att lära och läsa, stärka gemenskapen mellan barn, skapa en trygg skolmiljö, barn rör på sig och är aktiva. Samt att barnen får lära sig mer om barns rättigheter och kan skapa egna insamlingskampanjer. Vid spelarbesöken uppmuntras eleverna till läsning, rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och spelarna finns där för vardagliga samtal med barnen.

Metod
– Spelarna håller i högläsning ur barnböcker för lågstadieklasser i Kalmar
– Föreläsning om hur alla kan bidra till en bra skolmiljö samt vikten av att samarbeta och vara en bra kompis.
– Spontanlek med fysisk aktivitet för alla klasser med lek på skolgården.