Högläsning

Genom denna satsningen åker spelartruppen ut och läser barnböcker för lågstadieklasser i Kalmar kommun.

Metod
– Spelarna håller i högläsning ur barnböcker för lågstadieklasser i Kalmar
– Föreläsning om hur alla kan bidra till en bra skolmiljö samt vikten av att samarbeta och vara en bra kompis.
– Spontanlek med fysisk aktivitet för alla klasser med lek på skolgården.

Ljudböcker

Partners Högläsning