Högläsning

Högläsning

I denna satsning besöker A-lagsspelare skolklasser för att prata om vikten av läsning och dess betydelse för bland annat ordförrådet och fantasin. Besöken innehåller också högläsning för klassen ur aktuella böcker anpassade till barnens ålder.

En frågestund om livet som fotbollsspelare brukar också vara ett uppskattat inslag vid besöken.
Metod
– Spelarna håller i högläsning ur barnböcker för lågstadieklasser i Kalmar
– Föreläsning om hur alla kan bidra till en bra skolmiljö samt vikten av att samarbeta och vara en bra kompis.
– Spontanlek med fysisk aktivitet för alla klasser med lek på skolgården.

Partners Högläsning