Styrelsen 2018

Tillförordnad ordförande
Jonas Persson

Styrelseledamöter          
Anna Karlsson
Johan Jaensson
Thomas Johansson
Karin Ekebjär 
Per Stephani

AU (Arbetsutskott)

Fotboll: Mattias Rosenlund, Thomas Andersson-Borstam, Jens Nilsson
Marknad/Medlem/IT: Karin Ekebjär, Anders Klevsand
Evenemang: Jonas Svendsen, Björn Åfors, Mattias Rosenlund
Fastighet:  Roland Bohman, Mattias Rosenlund, Tomas Johansson, Per Stephani
Ekonomi: Johan Jaensson, Anna Karlsson, Mattias Rosenlund