Styrelsen 2017

Följande grupperingar finns nu etablerade:

Fotboll/AU: Mattias Rosenlund, Thomas Andersson Borstam, Nanne Bergstrand, Henrik Rydström, Jens Nilsson, Anders Klevsand.
Marknad/AU:
 Anna Barkevall, Richard Teern, P-O Persson och Anders Klevsand.
Ekonomi/AU:
Thomas Johansson, Johan Jaensson
Evenemang:
Richard Teern, Björn Åfors, Jonas Svendsén, Henrik Andersson 
Arena/AU : P-O Persson, Anders Klevsand, Jonas Karlsson, Roland Bohman.

Kalmar FF:s föreningsstyrelse utgör även styrelse i KFFs två helägda dotterbolag, Kalmar FF Event AB och Kalmar FF Fastigheter AB. 


Ordförande 1 år

Mattias Rosenlund     

Styrelseledamöter          
Jonas Persson, Vice ordförande
Richard Teern
P-O Persson     
Anna Karlsson     
Anna Barkevall
Thomas Johansson
Johan Assarsson
Johan Jaensson