Styrelsen 2019

Tillförordnad ordförande
Jonas Persson

Styrelseledamöter          
Karin Ekebjär
Johan Jaensson
Thomas Johansson
Per Stephani
Martin Bergvall Nilsson 
Johan Göransson                             
Joachim Lantz                                  
Maria Schwarz