Årsredovisning

Publicerades Thursday, 25 February, 2010 09:52

Kalmar FF:s årsredovisning och koncernredovisning för 2009 är nu färdigställd

Omsättningen inkl spelarförsäljningar uppgick till 77, 9 Mkr och vinsten blev 25,4 Mkr. Den koncern som redovisas består av moderföreningen Kalmar FF, det helägda dotterbolaget Kalmar Arena AB och dotterdotterbolaget Kalmar FF Fastigheter AB.

Bifogade filer: