Ahlén möter Markus Rosenlund: ”Har jag missat något?”

17 februari, 2022 | Nyhet

På sista raden står det: + 9,214 miljoner kronor.
Det överlägset bästa resultatet Kalmar FF redovisat sedan 2009 då utförsäljningen av guldtruppen gav ett överskott på nästan 25 miljoner kronor.
Resultatet för 2021 betyder också att Markus Rosenlund är den första klubbchef under åren på Guldfågeln Arena som två år i rad kan lämna över svarta siffror till årsmötet.
Omsättningen har dessutom ökat – från 55 miljoner till 68,7 miljoner.
Det är mycket som faller på plats för Kalmar FF just nu.
Sportslig framgång och ekonomi i balans ser ut att gå hand i hand.
– Hur föreningen mår går att se i faktiska tal: vi blev sexa i allsvenskan, fick fyra stjärnor i akademin och lämnar ifrån oss ett hyggligt resultat, för att ta några exempel. 
Markus Rosenlund hänvisar lika gärna till mjuka värden.
– Medlemsantalet ökade med fem procent, från 1 529 till 1 602. Försäljningen av årskort har en positiv trend. Om vi vi gör bra saker på och utanför planen och förmedlar en positiv känsla runt Kalmar FF så kommer vi med stor sannolikhet att få fler medlemmar som vill visa sympati på olika sätt.
Rosenlund fortsätter:
– Hemsidan – hur intressanta är vi? Hur förmedlar vi vårt innehåll? Vi hoppades på en 50-procentig ökning. Det blev 120 procent med en intressant geografisk spridning. Vi har faktiskt flest besök från Stockholm (32 procent), följt av Kalmar (31 procent), Göteborg, Malmö och så vidare. Utflyttade som vill behålla kontakten.
Relevansen är alltså betydligt större än för ett år sedan. 
– Det bygger på flera saker, men framför allt på våra sportsliga prestationer och resultat. Här tror jag också Kalmar FF med hjärtat har en viktig roll.
Men för att återgå till faktiska tal.
Ett resultat på 9,214 miljoner är väldigt långt ifrån den prognos som Rosenlund presenterade i början på året. I januari var prognosen + 1 000, under sommaren en miljon kronor, för en dryg månad sedan sex miljoner i en Barometern-OT-intervju – och nu nio miljoner?
Var det en medveten strategi att använda så många och stora ”kuddar”?
– Ja. Först när du har säkra intäkter kan du höja prognosen.
Är det för att skydda dig själv?
– Nej, istället handlar det om min erfarenhet. Höjer du en intäktsprognos så ser man möjligheter att investera och eventuella investeringar gör att man kanske inte når prognosen. Då kanske vi inte blir effektiva i vårt kostnadskontroll. Jag står fast med att vara paranoid med detaljerna. Så kommer det alltid att se ut. Du vet aldrig om det dyker upp en surdeg som kostar tre miljoner. Då måste vi kunna hantera den.
Det kan väl aldrig vara en nackdel?
– Så länge jag ger Jörgen (Petersson, sportchefen) det han behöver för att bygga det sportsliga så är det helt okej.
Den initialt defensiva, alternativt kloka, budgeten fick revideras under året. Här är några delförklaringar och bakomliggande orsaker. Rosenlund förklarar:

• Publik
– Med tanke på pandemin tog vi det försiktigt med 5,9 miljoner. Utfall 6,9.

• Centrala medel
– Här hamnade jag lite snett mot budget med 500 000 kronor. Varför vet jag inte riktigt än.

• Marknad
– Målet var 15,1 och vi slutade på 18,1.

• Spelarförsäljningar
– Med Fidan Aliti-pengar och några mindre solidaritetsersättningar landade vi på 1,6 miljoner. I budget 225 000.

Till det ska adderas shopen där föreningen gjorde all time high med 750 000 kronor.
Men också en annan post sticker ut – övriga intäkter. Markus Rosenlund budgeterade 11 miljoner men stannade på 19,7 miljoner kronor (!).
Vad beror det på?
– Det är flera affärsuppgörelser som föll till vår fördel. Här ligger även bidrag från RF, kommun, samt tränings- och medlemsavgifter. Vi budgeterade inte med några bidrag därför får vi en positiv effekt.
Vid utgången av 2019 var det egna kapitalet nere i 2,8 miljoner. I dag 12,8 miljoner. Föreningen tvingades låna flera miljoner i början på 2020 för att klara likviditeten. Ett år senare med lånet återbetalt hade man lyckats skapa en buffert på 7,3 miljoner. En siffra som vuxit till 9,5 miljoner.
– Jag ser gärna en buffert på 15-16 miljoner. Styrelsen nöjer sig med tio. Där tycker vi olika.
Hur resonerar du?
– Jag tycker att man kunna bära sina kostnader i flera månader utan intäkter. Det känns sunt och skänker trygghet.
Rosenlund, den paranoida varianten, är nervös, pratar om små marginaler och känner sig fortfarande obekväm.
– Jag är fortfarande orolig med tanke på historien och när jag ser resultaten och det sluttande planet – och tänker: ”Har jag missat något?”
Revisionen är avslutad. Trots det väljer klubbchefen att behålla livrem och hängslen på. Det kommer alltid ett nytt år, nya utmaningar, kanske även överraskningar.
Därför blir jag inte förvånad när han presenterar budgetmålet för 2022.
För ett år sedan: + 1 000.
Ett år senare siktar Rosenlund på + 438 000 kronor.
– Kom tillbaka i slutet februari, då kanske den är nere på den där tusenlappen, haha.
Om mönstret går igen så lär det finnas några ”kuddar” att plocka fram under resans gång.
Det finns trots allt några utmaningar framåt, svåra att precisera. 
Vad händer med publiken? Är pandemin över i början på april vilket mycket tyder på nu med slopade restriktioner?
– Det hoppas och tror jag. Kan vi nå samma snitt som när restriktionerna försvann förra året – 5 406 – är jag mycket nöjd. Vi har budgeterat med 5 200 och förhoppningsvis får vi en bra start med Malmö FF i premiären. 9 000 är väl inte omöjligt men vårt långsiktiga mål är över 6 500.
Med bättre ekonomi har också föreningen kunnat satsa. Personalkostnaderna har ökat med 2,5 miljoner fördelat på:

• A-trupp:  Jörgen Petersson har fått drygt fem procent mer att röra sig med, 1,2 miljoner.

• Kontoret (0.5), konferens (0,5), akademi/ungdom (0,3).

• Övriga kostnader i föreningen har ökat med cirka 2 miljoner vs utfall 2021.

– Vi utvecklar det medicinska teamet med en person, Ida Wiberg, bygger på med med analysroll runt a-laget, rekryterar en Akademitränare utifrån (Johan Israelsson). Vi hade kunnat göra massor. Nu tar vi några steg, sen är det stopp för i år. Mer klarar vi inte av.
Kostymen är inte för stor?
– Det vet vi den 31 december. Så tesen är densamma: tänk långsiktigt, håll i kostnaderna och lägg pengarna på rätt ställe. Men vi faller inte om vi skulle backa tre mille. 

Annons