Anders Nyblom slutar som ordförande vid föreningsstämman 2016

2 november, 2015 |

Kalmar FF:s ordförande avböjer omval i mars

 

Anders Nyblom inledde sitt ordförandeskap i Kalmar FF vid föreningsstämman i mars 2013 och han har sedan dess blivit omvald två gånger. Inför kommande verksamhetsår väljer han att avböja den förfrågan som han fått av valberedningen att fortsätta.

 

Kalmar FF:s ordförande avböjer omval i mars

 

Anders Nyblom inledde sitt ordförandeskap i Kalmar FF vid föreningsstämman i mars 2013 och han har sedan dess blivit omvald två gånger. Inför kommande verksamhetsår väljer han att avböja den förfrågan som han fått av valberedningen att fortsätta.

 

– Det har varit tre otroligt spännande, roliga och intensiva år. Att vara ordförande i Kalmar FF är ett hedersuppdrag och jag är väldigt tacksam för den här tiden. Samtidigt är uppdraget krävande både gällande tid och engagemang, och med hänsyn till min familj så väljer jag att avböja förfrågan om ytterligare ett år. Men fram till stämman i mars är det fullt fokus för mig att jobba vidare i min ordföranderoll.

Annons