Är du vår nya SLO?

5 april, 2021 | Nyhet

Kalmar FF och Kalmar FF Supporterunion har nu inlett arbetet med att rekrytera vår nästa SLO, Supporter Liaison Officer.

De två huvudsakliga arbetsuppgifterna för en SLO är samordning och dialog i samband med matcher samt löpande kommunikation och dialog mellan föreningens supportrar och föreningens olika organ, exempelvis sportkontoret och styrelse.

Inför match

Inför match är det SLOs roll att samordna exempelvis frågor rörande biljettförsäljning och andra praktiska frågor som rör både hemma- och bortamatcher. Den dialogen sker oftast mellan vår SLO och det andra lagets SLO.

Det sker även en del kontakt med vår lokala supporterpolis gällande vissa aspekter av det som händer kring en match, exempelvis plats för samling innan match och transport till och från arenan.

SLO har även närvarorätt vid planerings- och förmöten innan match, samt efter match.

Löpande kommunikation och dialog

Den löpande kommunikationen och dialogen mellan föreningen och föreningens supportrar är den primära funktionen för en SLO. Den kan ske på många olika sätt och du kan i rollen som SLO behöva hantera känslig information och frågeställningar vilket ställer krav på din integritet. 

Läs mer om rollen som SLO på Svensk Elitfotbolls hemsida här: https://www.svenskelitfotboll.se/slo/

Föreningen kommer stå för kostnader kopplade till eventuella resor samt utbildningar i Svensk Elitfotbolls regi men i övrigt utgår ingen ersättning i dagsläget.

Ansökningsförfarande

Skicka din ansökan till karl@kalmarff.se senast 30 april. Det går även att föreslå namn på personer som du tror skulle passa som ny SLO.  

Annons