Årsbokslut 2008

4 mars, 2009 |

Föreningens ekonomi stärktes ytterligare under 2008, och när året var slut hade det egna kapitalet byggts upp till 46,2 Mkr.

Föreningens ekonomi stärktes ytterligare under 2008, och när året var slut hade det egna kapitalet byggts upp till 46,2 Mkr.

Omsättningen uppgick till 61,2 Mkr inklusive spelartransfers och verksamheten gav en vinst på 14,8 Mkr.
Det fanns några starkt bidragande orsaker till det goda ekonomiska resultatet. Tack vare seriesegern ökade ersättningarna från centrala tv-avtal via SEF, och dessutom ökade publik- och souvenirintäkter. Den enskilt största påverkan på det goda resultatet var dock försäljningen av Cesar Santin till FC Köpenhamn i juli.

Svante Samuelsson klubbchef i Kalmar FF:
– Vi är mycket nöjda med att vi lyckats kombinera den enastående sportliga prestationen under 2008 med ett starkt ekonomiskt resultat. I det allmänna ekonomiska klimat som vi alla nu går in i så ger det egna kapital som föreningen byggt upp en trygghet för den framtida verksamheten.

Annons