Årsmöte 2017

7 februari, 2017 |

Måndagen den 20 mars klockan 18:00 håller Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena i Kalmar.

Som medlem i Kalmar FF har du rätt att lämna förslag till valberedningen på styrelsens sammansättning senast lördag den 18:e februari. Detta gör du genom att skicka ett mail till ulf.gunnarsson@amonte.se där du anger namn och kontaktuppgifter på den person du vill ha med i styrelsen. Du måste även skriva ner en motivering till varför just denna person skall ingå i styrelsen samt ditt eget namn och medlemsnummer.

Måndagen den 20 mars klockan 18:00 håller Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena i Kalmar.

Som medlem i Kalmar FF har du rätt att lämna förslag till valberedningen på styrelsens sammansättning senast lördag den 18:e februari. Detta gör du genom att skicka ett mail till ulf.gunnarsson@amonte.se där du anger namn och kontaktuppgifter på den person du vill ha med i styrelsen. Du måste även skriva ner en motivering till varför just denna person skall ingå i styrelsen samt ditt eget namn och medlemsnummer.

Som medlem i Kalmar FF har du även rätt att inkomma med motioner och förslag till stämman. Även dessa mailar du in till ulf.gunnarsson@amonte.se   senast lördag den 18:e februari, även här så är det viktigt att du anger ditt namn och medlemsnummer.

Annons