Årsmötet 2012

30 januari, 2012 |

Medlemmarnas förslag till Årsmötet

Onsdagen den 14 mars klockan 18:00 håller Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena i Kalmar.

Som medlem i Kalmar FF har du rätt att lämna förslag till valberedningen på styrelsens sammansättning senast måndag den 13:e februari. Detta gör du genom att skicka ett mail till kalmarff@kalmarff.se där du anger namn och kontaktuppgifter på den person du vill ha med i styrelsen. Du måste även skriva ner en motivering till varför just denna person skall ingå i styrelsen samt ditt eget namn och medlemsnummer.

Medlemmarnas förslag till Årsmötet

Onsdagen den 14 mars klockan 18:00 håller Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena i Kalmar.

Som medlem i Kalmar FF har du rätt att lämna förslag till valberedningen på styrelsens sammansättning senast måndag den 13:e februari. Detta gör du genom att skicka ett mail till kalmarff@kalmarff.se där du anger namn och kontaktuppgifter på den person du vill ha med i styrelsen. Du måste även skriva ner en motivering till varför just denna person skall ingå i styrelsen samt ditt eget namn och medlemsnummer.

Som medlem i Kalmar FF har du även rätt att inkomma med motioner och förslag till stämman även dessa mailar du in till kalmarff@kalmarff.se senast måndagen den 13:e februari, även här så är det viktigt att du anger ditt namn och medlemsnummer.

Annons