Årsmötet 2013

13 mars, 2013 |

 

En sammanfattning av kvällens årsmöte

I kväll höll Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena. Ett möte som inleddes med att tf. ordförande Lars Mattsson öppnade mötet och drog igenom de första punkterna på dagordningen innan Nanne Bergstrand tog över ordet.

 

En sammanfattning av kvällens årsmöte

I kväll höll Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena. Ett möte som inleddes med att tf. ordförande Lars Mattsson öppnade mötet och drog igenom de första punkterna på dagordningen innan Nanne Bergstrand tog över ordet.

Nanne höll ett föredrag om den spelarutbildning man bedriver. Han beskrev också det nuvarande spelsystemet med dess olika ingredienser och det tankesätt man har vid olika spelfaser. Avslutningsvis tittade Nanne på framtiden och berättade om de behov som finns för att föreningen skall kunna utvecklas.

Efter det tog Svante Samuelsson över och han summerade det andra året på Guldfågeln Arena innan han gick igenom ekonomin och bland annat delgav stämman att det andra året som arenaägare gav ett underskott på 800000 kronor. 

Därefter var det dags för val av styrelse och när valberedningen presenterade sitt förslag till ny ordförande, Anders Nyblom, så biföll stämman med ett rungande JA och applåder. Övriga nya styrelsemedlemmar valdes i samma positiva anda och vi kan nu hälsa Bosse Johansson och tidigare ordföranden Ronny Nilsson välkomna in i styrelsen. Till omval föreslogs Johanna Brolin och Johan Damne. Ett år kvar på mandatet har Lars Mattsson, Björn Åfors, P-O Persson, Jonas Persson och Thomas Johansson vilket ger en styrelse på tio personer

Innan Anders Nyblom höll sitt installationstal delades förtjänsttecken ut till Björn Åfors som suttit tio år i styrelsen.

 

Annons