Årsmötet 2014

7 mars, 2014 |

Valberedningens förslag till styrelse vid Kalmar FF:s ordinarie årsmöte 2014

Vid Kalmar FF:s senaste årsmöte i mars 2013 utsågs en valberedning bestående av Thorbjörn Bogefors, Folke Ellborg, Ulf Gunnarsson och Carl-Johan Nordheim. Som alla känner till avled vår högt värderade he-dersordförande Folke Ellborg våren 2013 i en ålder av 89 år.

Valberedningens förslag till styrelse vid Kalmar FF:s ordinarie årsmöte 2014

Vid Kalmar FF:s senaste årsmöte i mars 2013 utsågs en valberedning bestående av Thorbjörn Bogefors, Folke Ellborg, Ulf Gunnarsson och Carl-Johan Nordheim. Som alla känner till avled vår högt värderade he-dersordförande Folke Ellborg våren 2013 i en ålder av 89 år.

Valberedningen inledde sitt arbete inför det kommande årsmötet redan tidig höst 2013. Sedan dess har valberedningen haft åtskilliga kontakter med personer som i olika funktioner är engagerade i Kalmar FF eller på annat sätt visar stort intresse för föreningens verksamhet. Det har naturligtvis också hållits en rad möten inom valberedningen för att diskutera styrelsens sammansättning.

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid det ordinarie årsmötet den 13 mars 2014 föreslå nedanstående val till styrelse och revisorer under det kommande verksamhetsåret:

Antal styrelseledamöter

Vid årsmötet 2013 beslutades utöka styrelsen med två personer till tio ledamöter inklusive ordföranden. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara oförändrat tio under det kommande året. Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst sex och högst elva ledamöter.

Omval av ordförande för ett år:

Anders Nyblom

Omval av ledamöter för en period av två år:

Thomas Johansson
Lars Mattsson
Jonas Persson
P-O Persson
Björn Åfors

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:

Johanna Brolin
Johan Damne
Bo Johansson
Ronny Nilsson

Val av revisorer för en tid av ett år:

Auktoriserade revisorn FAR Per Eriksson med auktoriserade revisorn FAR Oskar Engdahl som ersättare.

Valberedningen i Kalmar FF
Thorbjörn Bogefors, Ulf Gunnarsson, Carl-Johan Nordheim

Annons