Årsmötet 2015

5 mars, 2015 |

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Kalmar FF:s ordinarie föreningsstämma 2015

Vid Kalmar FF:s senaste föreningsstämma i mars 2014 utsågs en valberedning bestående av Thorbjörn Bogefors, Ulf Gunnarsson och Carl-Johan Nordheim.   

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Kalmar FF:s ordinarie föreningsstämma 2015

Vid Kalmar FF:s senaste föreningsstämma i mars 2014 utsågs en valberedning bestående av Thorbjörn Bogefors, Ulf Gunnarsson och Carl-Johan Nordheim.   

Det är en förhållandevis lång process innan valberedningen lagt sitt pus­sel och kan presentera ett förslag till sammansättning av styrelse och re­visorer. De första mötena inom valberedningen hölls redan tidigt i höstas. Därefter har valberedningen haft åtskilliga möten och kontakter med per­soner i olika funktioner inom föreningen, såväl som med personer utanför denna krets med stort intresse och engagemang för Kalmar FF. Paral­lellt med denna dialog har natur­ligtvis också hållits en rad möten inom valberedningen för att diskutera verksamheten och hur styrelsen lämpli­gen kan formeras.  

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid den ordinarie föreningsstämman den 12 mars 2015 föreslå nedanstående val till styrelse och re­visorer för det kommande verksamhetsåret: 

Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet le­damöter ska vara oförändrat tio un­der det kommande året. Enligt före­ningens stadgar ska styrelsen bestå av minst sex och högst elva leda­möter. 

Omval av ordförande för ett år:
Anders Nyblom 

Omval av ledamöter för en period av två år:
Johanna Brolin
Ronny Nilsson 

Nyval av ledamöter för en period av två år:
Mattias Rosenlund (se nedan)
Richard Teern (se nedan) 

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:
Thomas Johansson
Lars Mattsson
Jonas Persson
P-O Persson
Björn Åfors 

Val av revisorer för en tid av ett år:
Auktoriserade revisorn FAR Per Eriksson med auktoriserade revisorn FAR Oskar Engdahl som ersättare.                       

Valberedningen i Kalmar FF

Thorbjörn Bogefors             Ulf Gunnarsson             Carl-Johan Nordheim                         

Kommentarer till nyval av ledamöter för en period av två år: 

Mattias Rosenlund, Kalmar – 44 år
Mattias är i grunden en äkta ölänning. Född och uppvuxen i Mörbylånga. Fotbollsfostrad i Mörbylånga GoIF, i likhet med ett flertal andra FF-profi­ler under årens lopp. Numera är hemadressen Ängö, där hustrun Hanna och barnen Wilma och Nellie slagit ned sina bopålar. 

I botten är Mattias utbildad ekonom. Sedan 1996 jobbar han som fastig­hetsmäklare. Ursprungligen stationerad på Öland, men tog ett par år senare steget över bron till Pontuz Löfgren AB, där han är delägare sedan 2004. Ge­nom denna position har han med åren också skaffat sig omfattande sty­relseerfarenhet från branschorganisationer på det nationella planet.   

Mattias kom tidigt in på tränarbanan sedermera steg 3 utbildad efter avslutad spelarkarriär. Han har haft ett par sejourer inom KFF:s ung­doms och Tipselitverksamhet och har bl.a. varit huvudtränare för Färje­stadens GoIF. 

Om Mattias blir invald i styrelsen hoppas han kunna bidra med bety­dande kunskaper i marknadsfrågor, ledarskapserfarenhet, fotbollskom­petens, ett brett kontaktnät och inte minst ett hett engagemang. Det finns ett stort Kalmar FF hjärta i Mattias sedan barnsben och han har följt för­eningen i ur och skur, vilket gör att inskolningsperioden bör bli kort. 

Richard Teern, Borgholm – 49 år  
Richardär ett välkänt namn inom livsmedelshandeln i vår region. Han har varit ICA-handlare under 18 år då han drivit upp ICA Supermarket i Borgholm till en förhållandevis stor butik. Som handlare har han varit förtroendevald inom ICA-rörelsen i flera positioner på regional och nationell nivå.

Familjen är bosatt i Borgholm och består av hustrun Camilla och tre barn, varav två jobbar inom den egna verksamheten. 

Vid sidan av arbetet har Richard varit engagerad i ett antal idrottsföreningar, bl.a. IFK Borgholm och Kalmar HC. Bandyn ligger honom också varmt om hjärtat vilket inneburit att han är sponsor både till Vetlanda BK och Hammarby Bandy. Inom dessa föreningar hjälper han dessutom till med att hitta lämpliga strukturer för deras marknadsföringsinsatser. 

Richard uppskattar att besöka idrottsarenor och där ta del av liveidrott med alla de synintryck som bjuds, ljudkulisser som förstärker upplevelsen och inte minst glädjeyttringar i alla dess former. Det är idrott när den är som allra bäst. 

 

Annons