Årsmötet 2015

30 januari, 2015 |

Medlemmarnas förslag till Årsmötet

Torsdagen den 12 mars klockan 18:00 håller Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena i Kalmar.

Som medlem i Kalmar FF har du rätt att lämna förslag till valberedningen på styrelsens sammansättning senast tisdag den 10 februari.

Detta gör du genom att skicka ett mail till kalmarff@kalmarff.se där du anger namn och kontaktuppgifter på den person du vill ha med i styrelsen. Du måste även skriva ner en motivering till varför just denna person skall ingå i styrelsen samt ditt eget namn och medlemsnummer.

Medlemmarnas förslag till Årsmötet

Torsdagen den 12 mars klockan 18:00 håller Kalmar FF årsmöte på Guldfågeln Arena i Kalmar.

Som medlem i Kalmar FF har du rätt att lämna förslag till valberedningen på styrelsens sammansättning senast tisdag den 10 februari.

Detta gör du genom att skicka ett mail till kalmarff@kalmarff.se där du anger namn och kontaktuppgifter på den person du vill ha med i styrelsen. Du måste även skriva ner en motivering till varför just denna person skall ingå i styrelsen samt ditt eget namn och medlemsnummer.

Som medlem i Kalmar FF har du även rätt att inkomma med motioner och förslag till stämman.

Dessa förslag mailar du in till kalmarff@kalmarff.se senast tisdagen den 10 februari, även här så är det viktigt att du anger ditt namn och medlemsnummer

Annons