Årsredovisning

25 februari, 2010 |

Kalmar FF:s årsredovisning och koncernredovisning för 2009 är nu färdigställd

Omsättningen inkl spelarförsäljningar uppgick till 77, 9 Mkr och vinsten blev 25,4 Mkr. Den koncern som redovisas består av moderföreningen Kalmar FF, det helägda dotterbolaget Kalmar Arena AB och dotterdotterbolaget Kalmar FF Fastigheter AB.

Kalmar FF:s årsredovisning och koncernredovisning för 2009 är nu färdigställd

Omsättningen inkl spelarförsäljningar uppgick till 77, 9 Mkr och vinsten blev 25,4 Mkr. Den koncern som redovisas består av moderföreningen Kalmar FF, det helägda dotterbolaget Kalmar Arena AB och dotterdotterbolaget Kalmar FF Fastigheter AB.

Annons