Festim Pasho i ny roll

21 oktober, 2021 | Nyhet

Inför säsongen 2022 utökas Kalmar FF:s organisation med en ny roll med strävan att fortsätta utveckla verksamheten i rätt riktning. Festim Pasho, som under den gånga säsongen varit U19-tränare, tar steget vidare och blir föreningens Analysansvarig. Rollens huvudsakliga uppgift blir att analysera motståndare, träningar/matcher och dessutom påbörja det stora arbete som krävs för att i bilder skapa Kalmar FF:s egen spel och träningsmanual. D.v.s säkerställa en röd tråd i föreningens sätt att spela och träna.

Jörgen Petersson, Sportchef Kalmar FF
– Inför 2021 fanns inte någon möjlighet att få in kostnaden för en Analysansvarig i vår budget. Även om vi redan då var helt på det klara med behovet, fick vi lägga det ansvaret på befintlig tränarstab på grund av vår ekonomiska verklighet och prioritera andra stora behov. Under 2021 har det därför utförts av tränarna med viss stöttning av flera personer, men belastningen på tränarstaben har varit väldigt hög. Under senaste tiden har Festim Pasho tagit ett större ansvar och hjälpt till med analysarbetet runt A-laget i den utsträckning som varit möjlig då han samtidigt är ansvarig för vårt U19-lag. Vi känner att det här är ett steg vi behöver ta. Dels för att utvecklas vidare som förening och dels för att ge tränarstaben ännu bättre möjligheter att lägga sin tid på att utveckla spel och spelare.

-Att vara analytiker är ett oerhört tidskrävande jobb med åtskilliga timmar både dagtid, kvällstid och ibland nattetid. Det krävs stort engagemang och förståelse för vad uppgiften innebär. När vi nu tar in Festim Pasho i rollen som Analysansvarig 2022 känns det som vi får in person som både är inkörd med övriga staben och som brinner för sin uppgift.

Festim Pasho
– Först och främst är jag väldigt tacksam över att få möjligheten att ansvara samt jobba tillsammans med övriga tränare kring fotbollsanalysen i vår vardag. Just analys inom fotbollen är ett område som gått väldigt fort framåt och har blivit en grundförutsättning för att optimera möjligheterna, att tillsammans med övriga tränare, fortsätta utveckla arbetssätt, lag, spelare och prestationer. Att jobba med fotbollsanalys innebär också ett objektivt förhållningssätt, vilket skapar en bra grund för utvärdering och utveckling. Även att jag sedan en tid tillbaka varit behjälplig i och runt A-laget, främst kring analysarbetet, så är mitt huvudfokus just nu och fram till årets slut på uppdraget som tränare för vårt U19-lag, vilket håller på fram till årets slut.

Annons