Folke Ellborg

6 maj, 2013 |

Kalmar FF:s Hedersordförande har avlidit

I dag på morgonen avled Kalmar FF:s hedersordförande Folke Ellborg efter en tids sjukdom.

Folke satt som ordförande i Kalmar FF vid två tillfällen, första gången mellan 1972 – 1976 och andra gången 1989 – 1992. Folke var fram till sin död fortfarande involverad i föreningens arbete via sitt engagemang i Valberedningen.

Kalmar FF beklagar djupt Folkes bortgång och våra tankar går idag till Folkes familj.

Folke Ellborg blev 89 år gammal.

Kalmar FF:s Hedersordförande har avlidit

I dag på morgonen avled Kalmar FF:s hedersordförande Folke Ellborg efter en tids sjukdom.

Folke satt som ordförande i Kalmar FF vid två tillfällen, första gången mellan 1972 – 1976 och andra gången 1989 – 1992. Folke var fram till sin död fortfarande involverad i föreningens arbete via sitt engagemang i Valberedningen.

Kalmar FF beklagar djupt Folkes bortgång och våra tankar går idag till Folkes familj.

Folke Ellborg blev 89 år gammal.

Annons