Förslag till Kalmar FF:s strategiska plan 2022-2027

1 mars, 2022 | Nyhet

Idag presenterar Kalmar FF ett förslag till en strategisk plan för perioden 2022-2027. Underlaget till planen har arbetats fram tillsammans med partners, supportrar, medlemmar, spelare, ledare och anställda under 2021 och 2022. Det här förslaget kommer läggas fram på årsmötet den 7 mars där medlemmarna får ta ställning till innehållet.

Syftet med en vision är att peka ut en riktning. Som en kompass ska den leda oss framåt. Men en kompass utan karta är ingen garanti för att vi kommer dit vi beslutat att vi ska.

Vår idé är därför att inte bara skapa en långsiktig vision utan en påtagligt konkret och tydlig idé om hur vi ska ta oss dit vi vill. En färdriktning för Kalmar FF för de kommande fem åren.

Visionsarbetet har tagits fram tillsammans med alla de intressegrupper som finns runt Kalmar FF – partners, supporter, medlemmar, spelare, ledare och anställda. Syftet med en bred process är att färdriktningen skall genomsyra hela Kalmar FF. Vi vill tacka alla som deltagit och bidragit till detta.

Vi som idag är Kalmar FF – som medlem, spelare och tränare – har ett ansvar att inte bara förvalta vår 112-åriga historia utan även ta oss an framtidens utmaningar.

Därför behöver vi en idé om var vi ska. Vi behöver både karta och kompass. Föreningen kommer jobba enligt en enkel modell med vår vision.

Vision – mål – uppföljning.

För varje mål vi sätter ska den ha sin utgångspunkt i vår vision. Planen ska vara konkret och genomförbar och ska följas upp för att dokumentera effekterna av utförandet. Det innebär att de målen som finns i detta dokument ska göras om till genomförbara delmål som utförs och därefter följs upp för att säkerställa att visionen i sin helhet blir genomförd.

Den vision som nu tagits fram ska vara föreningens nästa kapitel som vi ska skriva tillsammans. Ett kapitel vars grundpelare kommer vara Sporten, Ekonomin, Kommersiellt och Kalmar FF med Hjärtat.

Tack ännu en gång till de som varit med och bidragit till denna vision.

Mvh
Anders Henriksson och Markus Rosenlund

Via denna länken kan du ta del av den strategiska planen i sin helhet.

Annons