Förslag till nyval av ordförande

7 januari, 2013 |

Valberedningens förslag till nyval av ordförande vid Kalmar FF:s föreningsstämma 2013

Som alla känner till drabbades vår högt värderade och uppskattade ordförande Ronny Nilsson av plötsligt sjukdom sommaren 2012. Av denna anledning har Ronny meddelat att han inte har möjlighet att stå till förfogande för omval vid den kommande föreningsstämman (årsmötet) i mars månad. Ronny är en fighter och vi stöttar honom alla i den mödosamma rehabilteringsfasen.

Valberedningens förslag till nyval av ordförande vid Kalmar FF:s föreningsstämma 2013

Som alla känner till drabbades vår högt värderade och uppskattade ordförande Ronny Nilsson av plötsligt sjukdom sommaren 2012. Av denna anledning har Ronny meddelat att han inte har möjlighet att stå till förfogande för omval vid den kommande föreningsstämman (årsmötet) i mars månad. Ronny är en fighter och vi stöttar honom alla i den mödosamma rehabilteringsfasen.

I likhet med förra året var valberedningen tidigt igång med förberedelserna inför den kommande stämman. Efter Ronnys besked intensifierades arbetet ytterligare. Under hösten har hållits ett stort antal möten och samtal har förts med åtskilliga personer inom Kalmar FF:s organisation såväl som med andra personer med FF-anknytning. På samma sätt som inom så många andra samhällsfunktioner är osäkerhet ingen bra grogrund för utveckling och nya initiativ, varför arbetet med att presentera ett förslag till ny ordförande gavs högsta prioritet.

En kravspecifikation upprättades och namn har naturligtvis också diskuterats. Vi är övertygade om att flera personer skulle kunna bli framgångsrika i uppdraget som ordförande i Kalmar FF. Ganska snart stod det dock klart vem valberedningen först ville kontakta med en formell förfrågan om uppdraget. Dessbättre visade det sig att det klickade ömsesidigt. För att skingra molnen vad gäller ordförandeposten i Kalmar FF vill därför valberedningen vara ute i god tid med att redovisa sitt förslag till stämman.

Vad gäller förslag till val av övriga styrelseledamöter återkommer valberedningen närmare inpå stämman.

Valberedningens förslag till nyval som ordförande för ett år

Anders Nyblom, Kalmar – 58 år 

Anders Nyblom är kalmarkille och ett välkänt och respekterat namn såväl inom näringslivet som inom idrotten. Anders har en lång och framgångsrik karriär inom banksektorn att luta sig mot, såväl nationellt som lokalt. År 2001 lämnade Nyblom banksfären för att bli VD i Nyblomgruppen där familjen var huvudägare fram till 2008. Förutom nämnda positioner är Anders Nyblom engagerad i en rad styrelser såväl inom näringslivet som i stiftelser och ideella föreningar.

Vid sidan av yrkeslivet har Anders alltid haft ett stort idrottsintresse. Många minns säkert hans aktiva tid som bordtennisspelare i Kalmar BTK under klubbens första storhetstid under 1970-talet. Efter att ha flyttat tillbaka till Kalmar i början av 1990-talet tog han på sig ordförandeskapet i Kalmar BTK och var därmed i högsta grad bidragande till Kalmar BTK:s enorma framgångar såväl nationellt som internationellt. Under Waldner/Persson-eran tog man bl.a. fyra SM-Guld och fyllde Sporthallen i Kalmar till sista plats vid flera tillfällen.  

Valberedningen noterar med stor tillfredsställelse att Anders Nyblom ställt sig positiv till att kandidera till ordförandeposten vid Kalmar FF:s föreningsstämma 2013.

Kalmar 2013-01-06

Valberedningen i Kalmar FF 

Thorbjörn Bogefors  
Folke Ellborg          
Carl-Johan Nordheim  

Annons