Förvaltningsrätten har avslagit Kalmar FF:s överklagan

28 mars, 2023 | Nyhet

Kalmar FF fick idag beskedet om att Förvaltningsrätten har avslagit föreningens överklagan av Tillväxtverkets beslut gällande återbetalning av 1 694 929 kronor avseende stöd för korttidsarbete under Covid-19-pandemin. Kalmar FF kommer överklaga beslutet.

– Vi har vetat om att detta besked skulle kunna komma och utifrån det har vi sedan dag ett arbetat utifrån två utgångspunkter. För det första har vi bokfört summan som en utgift sedan 2022 och lagt undan likvida medel för detta vilket innebär att det inte blir en oplanerad negativ effekt för 2023. För det andra så har vi haft för avsikt att driva frågan vidare till högsta möjliga instans. Varför Tillväxtverket väljer att i efterhand bedriva en jakt mot svensk idrott trots de värden och oerhörda samhällsinsatser som idrotten står för är mig helt utan verklighetsförankring och ett tydligt bevis på hur illa stöttad svensk idrott egentligen är. Vår uppfattning är att vi har fortsatt rätt till de stöd vi tog emot under pandemin och att vår ekonomiska livskraft under pandemin tillfälligt påverkades negativt av pandemins effekter, vilket var grunden till hela stödet, säger Markus Rosenlund, klubbchef Kalmar FF.

Annons