Framtidens Kalmar FF – nu börjar resan!

11 mars, 2024 | Nyhet

Kalmar FF står inför en spännande förändring som kommer att prägla föreningens framtid och stärka vår position som en elitförening inom svensk fotboll. Från och med 2025 kommer föreningen att sammanföra herr-, dam- och akademiverksamhet under ett och samma emblem. Denna strategiska omorganisering syftar till att förstärka Kalmar FF:s varumärke, främja jämställdhet inom sporten och säkerställa en hållbar utveckling av talanger på både regional och nationell nivå. Denna satsning medför även att föreningens verksamhet för pojkar 5-12 år på sikt kommer att fasas ut till förmån för det regionala talangprojektet RTP. 

Inkluderande elitverksamhet av högsta nationella klass vid 13 års ålder

Kalmar FF går i och med den nya organisationen en spännande och mer inkluderande framtid till mötes. En framtid där fotbollstalanger oavsett kön får möjligheten att utvecklas och tävla på elitnivå. Föreningen kommer att införa elitverksamhet för pojkar och flickor från 13 års ålder genom akademin med stort fokus på den individuella spelarens utveckling. Detta är ett steg mot att skapa en mer jämlik och konkurrenskraftig fotbollsmiljö som gynnar alla inblandade.Förändringen är rotad i föreningens långsiktiga vision och strategiska plan för 2022-2027, där målet är att tävla mot Sveriges bästa lag, utbilda ungdomar till nationell elitnivå men även öka samhällsengagemanget via Kalmar FF med hjärtat. På sikt inkluderas även damlagsverksamhet vilket är ett stort kliv mot att Kalmar FF blir en mer inkluderande och framgångsrik förening.

Kommentar från David Måsegård, Klubbchef Kalmar FF
Att vi på allvar tar steget till att bli en mer jämställd förening genom att ge möjligheten till ungdomar oavsett kön att utvecklas till elitspelare i Kalmar FF känns fantastiskt. Detta följer vår strategiska plan och möjliggör att vi inom en överskådlig framtid även har en damlagverksamhet i vår förening. Kalmar FF blir genom detta en mer inkluderande förening där talanger kan tävla och utvecklas oavsett kön.”

Det Regionala Talangprojektet: En kärnkomponent i strategin

Ett centralt element i denna omstrukturering är det Regionala Talangprojektet (RTP), som syftar till att stärka samarbetet och kompetensutvecklingen inom fotbollsregionen Kalmar. RTP är ett samarbete mellan Kalmar FF och lokala fotbollsföreningar samt Smålands Fotbollförbund och projektet har som mål att förbättra fotbollsutbildningen och träningskvaliteten för ungdomar i regionen. RTP omfattar en rad initiativ och aktiviteter kring spelar-, tränar- och föreningsutveckling, riktade mot ungdomar, deras ledare och övriga föreningsfunktioner. Projektet inleddes 2023 med fem föreningar: Kalmar FF, Kalmar Södra IF, Lindsdals IF, Hossmo BK, och IFK Berga, och har sedan dess utökats för att även inkludera Smedby BoIK, Färjestadens GoIF, Ljungbyholms GoIF, Nybro IF och Pukebergs BK.

Principen om närhet för barnidrott

Vi tror på närhetsprincipen för barnidrott, och understryker vikten av att barn ska kunna träna, leka och spela i, eller i närheten av, sina egna bostadsområden. Denna princip stöter dock på hinder då Kalmar FF:s arena och träningsfaciliteter inte ligger i anslutning till bostadsområden, vilket begränsar möjligheten att bedriva en tillräckligt bra breddverksamhet för de yngsta, i åldrarna 5-12 år. Dessutom innebär den nuvarande situationen att alla barn inte har möjlighet att delta i Kalmar FF:s verksamhet, eftersom det krävs att föräldrar kan skjutsa dem till träningar och matcher. Detta skapar en ofrivillig selektering redan från 5 års ålder.

En ny riktning för en inkluderande fotbollskultur

För att realisera visionen har Kalmar FF en konkret handlingsplan. Från och med 2024 kommer inga nya ungdomslag för pojkar att startas upp, och en gradvis integration av flicklag från 13 års ålder inleds, med målet att på sikt etablera ett seniorlag för damer. Kalmar FF är fast beslutna att genomföra denna omfattande förändring omsorgsfullt, med medlemmarnas och samhällets bästa i åtanke. Vi är övertygade om att denna nya riktning inte bara kommer att gynna föreningens långsiktiga framgång utan också bidra till en mer inkluderande och jämställd fotbollskultur.

Kommentar från Jörgen Petersson, Sportchef Kalmar FF
Den omorganisation som nu sker i Kalmar FF kommer att bli en positiv förändring för alla inblandade. Vi upplever att många barn, men även deras föräldrar, känner en stress att komma till Kalmar FF väldigt tidigt. Att träna och spela där man bor ger ofta fler spontantimmar, större trygghet och sociala fördelar med kompisar. Kalmar FF ska ta ansvar för att vara än mer delaktiga och synliga tillsammans med regionens föreningar och tillsammans med dem jobba för barnen och ungdomarnas bästa. Redan i år finns bland annat RTP för 10-12 åringar och vårt arbete för att utbilda fler tränare i regionen”

Frågor och svar

När påbörjas omorganisationen?
Den 1 januari 2025.

Kommer barn i åldrarna 5-12 år och som redan ingår i Kalmar FF:s barn- och ungdomsverksamhet behöva sluta nu?
Nej, ingen behöver sluta spela fotboll i Kalmar FF. Omorganisationen innebär att vi inte kommer att starta upp nya lag för femåringar. De spelare och lag som redan finns i föreningen kommer finnas kvar. Det handlar om en gradvis utfasning av verksamheten över flera år framåt.

Vid frågor, kontakta Kalmar FF:s klubbchef David Måsegård på david@kalmarff.se eller via 0708334024.

Annons