Gemensamt uttalande från Kalmar FF och IFK Kalmar

9 december, 2021 | Nyhet

I samband med IFK Kalmars årsmöte 2021 bifölls en motion vars syfte var att utreda möjligheterna för ett sammangående mellan IFK Kalmar och Kalmar FF.

Under året har parter från föreningarna tittat på och samtalat kring de grundläggande förutsättningarna kring ett eventuellt sammangående. Resultatet av dessa samtal är följande:

  1. Marginalerna för Kalmar FF har varit extremt små de senaste åren och det har satt stor press på hela organisationen. Behoven de kommande åren är att fortsätta ta rätt steg framåt för att säkra en stabil organisation med fast mark under fötter och tabell.
  1. IFK Kalmar kommer från och med 2022 dela Guldfågeln Arena med Kalmar FF som matcharena där en total flytt av elitverksamheten och kansli ska vara genomförd i augusti månad 2022. Det blir en ny vardag med seriespel i högsta serien i kombination med ny matcharena där utrymmen, träningstider och matchorganisationer ska varvas mellan arenans två hyresgäster. Exakt hur detta rent praktiskt kommer fungera är ännu inte klart vilket gör detaljer kring den närmaste framtiden ännu mer oklar.
  1. Kalmar FF och IFK Kalmar är nu i en gemensam projekteringsfas kring bygget av en inomhushall som planeras att byggas kring Gastens träningsområde. Ett arbete som kommer kräva mycket tid och resurser från båda föreningarna de närmaste åren till dess att hallen är på plats.

Den gemensamma slutsatsen är därför denna:

Frågan kring ett sammangående mellan IFK Kalmar och Kalmar FF är inte aktuellt. Detta då föreningarnas respektive organisationer var för sig går in i en fas där arbetsinsatsen redan är stor och påfrestningarna höga.

Däremot kommer samarbetet mellan föreningarna bli starkare under de kommande åren något som kommer gynna båda föreningarna.

Anders Henriksson, ordförande Kalmar FF

Jonas Lövgren, ordförande IFK Kalmar

Annons