Inför: Årsmötet

6 mars, 2013 |

Valberedningens förslag till styrelse vid Kalmar FF:s ordinarie föreningsstämma 2013

Vid Kalmar FF:s senaste föreningsstämma i mars 2012 omvaldes valberedningen, bestående av Thorbjörn Bogefors, Folke Ellborg och Carl-Johan Nordheim.

I likhet med förra året var valberedningen tidigt igång med förberedel­serna inför den kommande stämman. Framförallt till följd av att Ronny Nilsson meddelat att han inte har möjlighet att stå till förfogande för omval som ordförande efter att ha drabbats av sjukdom försommaren 2012.

Valberedningens förslag till styrelse vid Kalmar FF:s ordinarie föreningsstämma 2013

Vid Kalmar FF:s senaste föreningsstämma i mars 2012 omvaldes valberedningen, bestående av Thorbjörn Bogefors, Folke Ellborg och Carl-Johan Nordheim.

I likhet med förra året var valberedningen tidigt igång med förberedel­serna inför den kommande stämman. Framförallt till följd av att Ronny Nilsson meddelat att han inte har möjlighet att stå till förfogande för omval som ordförande efter att ha drabbats av sjukdom försommaren 2012.

Direkt efter årsskiftet offentliggjorde valberedningen att man vid stäm-man 2013 avsåg att föreslå Anders Nyblom som ny ord­förande för ett år.  

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid den ordinarie föreningsstämman den 14 mars 2013 föreslå att styrelsen får följande sammansättning:

Antal styrelseledamöter
Inledningsvis föreslår valberedningen att styrelsen utökas med två per­soner till tio ledamöter inklusive ordföranden. Enligt föreningens stadgar ska föreningens styrelse bestå av minst sex och högst elva ledamöter.

Nyval av ordförande för ett år:
Anders Nyblom

Omval för en period av två år:
Johanna Brolin
Johan Damne

Nyval för en period av två år
Bo Johansson (se nedan)
Ronny Nilsson

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod
Thomas Johansson
Lars Mattsson
Jonas Persson
P-O Persson
Björn Åfors

Kommentar:
Om stämman går på valberedningens förslag, skulle det innebära att Bosse Johansson gör comeback i styrelsen. Bosse behöver väl egentli­gen inte någon närmare presentation med tanke på att hans namn är känt och respekterat bland snart sagt alla fotbollsintresserade svenskar. Framförallt som tränare har Bosse en synnerligen diger meritlista även på internationell nivå. Under 1990-talet var han bl.a. förbundskapten för Island och inte minst för Danmark som nådde kvartsfinal i VM 1998 un­der Bosses ledning.

Som alla säkert känner till har Bosse Johansson även ett förflutet som spelare i Kalmar FF under en tioårsperiod från början av 1960-talet. Dessutom har han varit föreningens tränare under tre omgångar 1973, 1977-1978 och 1982-1983. 

Kalmar 2013-03-03

Valberedningen i Kalmar FF 

Thorbjörn Bogefors             Folke Ellborg             Carl-Johan Nordheim     

Annons