Kalmar FF är opolitiska

17 juli, 2014 |

Uttalande från Kalmar FF gällande debatt om politisk profilering på vår arena

Kalmar FF har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med det externa bolaget BAES som säljer stödmedlemsskap (1910-klubben) till företag som vill visa att de stödjer Kalmar FF. Företagen betalar ca 2.000 kr/år och får då sitt företagsnamn presenterat på en vepa inne på Guldfågeln Arena, tillsammans med ca 800 andra företag.

Uttalande från Kalmar FF gällande debatt om politisk profilering på vår arena

Kalmar FF har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med det externa bolaget BAES som säljer stödmedlemsskap (1910-klubben) till företag som vill visa att de stödjer Kalmar FF. Företagen betalar ca 2.000 kr/år och får då sitt företagsnamn presenterat på en vepa inne på Guldfågeln Arena, tillsammans med ca 800 andra företag.

BAES har alla kundkontakter med företagen och sköter försäljning, fakturering och administration. Däremot finns ett direktiv från Kalmar FF att inga politiska partier får profileras. Under onsdagen uppmärksammades Kalmar FF på att två politiska partiers namn stod med på den aktuella vepan, och vi kontaktade då omedelbart BAES och gav instruktionen att annullera partiernas medlemskap och återbetala medlemsavgiften. Detta verkställdes under onsdagseftermiddagen och partinamnen tas bort från vepan.

Kalmar FF är en politiskt helt oberoende förening, och vi vill be om ursäkt för att vi inte uppmärksammade misstaget tidigare.

Annons