Kalmar FF håller föreningsstämma 13 mars

29 januari, 2018 |

Kalmar FF håller föreningsstämma tisdag den 13 mars 2018.

Enligt stadgarna § 5.2 har medlem rätt att senast 30 dagar före föreningsstämman lämna förslag till valberedningen vad gäller de val – ordförande, styrelse, revisorer och valberedning som ska ske på stämman. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till valberedningen via sportkontoret på kalmarff@kalmarff.se senast den 12 februari 2018.

Kalmar FF håller föreningsstämma tisdag den 13 mars 2018.

Enligt stadgarna § 5.2 har medlem rätt att senast 30 dagar före föreningsstämman lämna förslag till valberedningen vad gäller de val – ordförande, styrelse, revisorer och valberedning som ska ske på stämman. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till valberedningen via sportkontoret på kalmarff@kalmarff.se senast den 12 februari 2018.

Medlem har också möjlighet att lämna förslag gällande föreningens verksamhet i övrigt. Sådana förslag ska lämnas till styrelsen (via sportkontoret) senast 21 dagar före stämman, d.v.s. senast den 21 februari 2018.

Styrelsen i Kalmar FF

Annons