Kalmar FF inleder samarbete med Ungdomsmottagningen i Kalmar

15 mars, 2024 | Nyhet

Syftet är att hjälpa våra ungdomsspelare att ta ansvar för sin fysiska och psykiska hälsa för bästa möjliga välmående, oavsett om det handlar om saker som händer på eller utanför fotbollsplanen.

Vi har i dagsläget cirka 220 spelare i våra ungdomslag där samarbetet i ett första skede kommer handla om att informera, men också utbilda, i frågor kring psykisk och fysisk hälsa. 

Vi vet att fotbollsspelande barn och unga ibland drar sig från att prata med sina tränare och lagkamrater kring sitt mående och vill med detta initiativ erbjuda en ingång till att öppna sig för trygga vuxna som dessutom har tystnadsplikt. 

Ungdomssmottagningen Kalmar

Om du som spelare eller vårdnadshavare har tankar och funderingar rörande kroppen eller mental hälsa är du varmt välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen.

På Ungdomsmottagningen jobbar kuratorer som ger ungdomar möjlighet till stöd utifrån allt från lust till oro och ångest.

Det finns även en sjuksköterska som möter upp ungdomar rörande oro, funderingar eller andra frågor som avser kroppen.

Så undvik att gå runt med oro eller stress genom att kontakta Ungdomsmottagningen och få det stöd du behöver.

För kontakt med kurator ring 010-3522440 och för sjuksköterska 010-3581789 eller kontakta via 1177.

Besöksadress:
Södra Långgatan 43
392 31 Kalmar

Klicka här för att komma till Ungdomsmottagningens hemsida

Annons