Kalmar FF stärker sina fyra stjärnor i 2020 års certifiering av akademin

8 januari, 2021 | Nyhet

2020 års certifiering av landets fotbollsakademier har genomförts av SEF under hösten och Kalmar FF stärker sina fyra stjärnor och ökar med hela 150 poäng.

SEF-Certifieringen är en årlig kvalitetskontroll där klubbarnas akademiverksamhets olika delar så som utbildningsnivå på tränare, utbildningsplaner, träningsfaciliteter etc. utvärderas och därefter poängsätts. Beroende på hur många poäng respektive klubb tilldelas så får man en stjärna där fem stjärnor är det högsta betyget. Kalmar FF får i årets certifiering fyra starka stjärnor och är endast 57 poäng från att få 2500 poäng som hade givit 5 stjärnor. Kalmar FF har under 2020 ökat med 150 poäng och är med det den tredje förening i landet när det gäller störst poängökning i sin akademi under 2020.

Lucas Nilsson, akademichef om 2020 års certifiering
–Under 2020 har vi ökat vårt fokus på att jobba likadant över hela akademin med gemensamma principer, starkare värdegrund och tydliggjort vilka arbetssätt som ska gälla i lagen och hur våra akademitränare ska jobba för att få fram bra utbildade elitfotbollsspelare från den egna verksamheten. Ett annat fokusområde har varit att stärka infrastrukturen i Akademin, dvs. att våra tränare har bra utbildningsnivåer och att vi har bra utvecklande miljö kring våra akademilag. På sikt kommer denna ökade satsning leda till en bättre och tryggare verksamhet som vi hoppas leder till fler och bättre utbildade spelare till vårt A-lag. Men även bättre utbildade spelare till övriga föreningar i regionen. Här är vårt lokala samarbete med andra lokala föreningar viktigt. Vi saknade bara ett fåtal poäng till fem stjärnor. Det som egentligen skiljer oss från att få fem stjärnor är träningsförutsättningarna vintertid. Detta är ett problem för oss och något vi hoppas kunna lösa inom något år. De akademier som får fem stjärnor har alla bättre förutsättningar vintertid med konstgräsplan inomhus vilket gör att vi tappar en del poäng i certifieringen. Vi har haft många egna fostrade akademispelare som fått mycket speltid i Allsvenskan under 2020 och förhoppningsvis kan vi fortsätta fylla på A-truppen underifrån under 2021.

Årets certifiering kan ni läsa i sin helhet via följande länk.

Annons