Kalmar FF utvecklar samarbetet med Football Analytics Sweden

20 september, 2021 | Nyhet

Kalmar FF samarbetar sedan tidigare med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden AB för användandet av deras webbaserade plattform Playmaker.AI. Verktyget samlar in fotbollsdata och omvandlar den till ökade fotbollsinsikter med hjälp av artificiell intelligens vilket förbättrar och effektiviserar arbetet vid exempelvis scouting av spelare runt om i världen. Playmaker.AI ger även feedback gällande matchanalys och spelarutveckling samt innehåller verktyg som hjälper till att analysera motståndare mer effektivt. Företaget har tagit stora kliv de senaste åren och är i dag ledande i Skandinavien på dataanalys inom fotboll. 

Nu utvecklas samarbetet ytterligare när Football Analytics Sweden AB tar nästa kliv i utvecklingen genom att inkorporera personlighetsprofilering av spelare i sin analysplattform. Profileringsverktyget har tagits fram i samarbete med ett rekryteringsbolag som i över 20 år jobbat med att utvärdera individers påverkan på gruppers dynamik. Denna analytiska addering tillför kvantifierad data som tillsammans med det tidigare existerande ramverket bidrar till ökat värde och underlag som utgör grunden för träffsäker scouting.

Joakim Plogell, Founder of Playmaker.AI
– Vi värnar om den personliga integriteten men ser den enorma nyttan och potentialen för klubbar i att förstå samspelet mellan hårda och mjuka värden. Det är i både spelarens och klubbarnas intresse då det ökar träffsäkerheten i scouting & analys. 

Jörgen Petersson, Sportchef Kalmar FF
– För oss i Kalmar FF är kontinuerlig utvärdering av vår egen verksamhet tillsammans med lyckad scouting externt och internt av stor betydelse.Samarbetet med Playmaker AI är redan nu en viktig del i det arbetet. 
Med deras utveckling av ett nytt verktyg för att utvärdera gruppens dynamik tillsammans med personlig profilering, får vi ett förbättrat underlag för träffsäkerhet i vår scouting.

Annons