Kalmar FF:s nya arena

5 oktober, 2009 |

Tiden närmar sig för anbuden på en totalentreprenad för den nya arenan att komma in. Den 19 oktober ska alla som räknar lämna sina anbud och den 20 oktober ska vi öppna anbuden.

Vi hoppas naturligtvis på att konjunkturen och konkurrensen ska ge oss priser som ligger inom våra budgetar och möjligheter. Att få uppdraget att bygga detta omtalade prestigeprojekt bör locka entreprenörerna till extra ansträngningar.

En kort sammanfattning av läget:

Tiden närmar sig för anbuden på en totalentreprenad för den nya arenan att komma in. Den 19 oktober ska alla som räknar lämna sina anbud och den 20 oktober ska vi öppna anbuden.

Vi hoppas naturligtvis på att konjunkturen och konkurrensen ska ge oss priser som ligger inom våra budgetar och möjligheter. Att få uppdraget att bygga detta omtalade prestigeprojekt bör locka entreprenörerna till extra ansträngningar.

En kort sammanfattning av läget:

Efter att projektets juridiska korrekthet har bekräftats genom att Regeringsrätten har avslagit prövningsrätt, har det arbetats intensivt på många håll.

Organisation:
Kalmar FF Fastigheter AB har anlitat Mikael Gustafsson (Ingenjörsfirman M Gustafsson AB i Kalmar) och Roland Bohman ( fd byggexpert på Landstinget i Kalmar ) som externa resurser i projektet. Tillsammans med Arenabolagets styrelse utgör dessa styrgruppen för arenan, med Ronny Nilsson som bolagets projektledare.

Arenabolaget rapporterar till Kalmar FFs huvudstyrelse genom ordföranden Johnny Petersson.

Anbudsprocessen:
Ett omfattande underlag har tagits fram i rekordfart. Mycket stor hjälp har vi fått genom samarbete med Gamla Ullevi i Göteborg. Det är detaljerade rambeskrivningar som överlämnats till anbudsgivarna som nu arbetar intensivt tillsammans med alla sina underleverantörer. 

Parallellt med detta har vi haft många möten med kommunen om fastighetsbildning av vår arenatomt och fastställande av gemensamhetsanläggning i området. Gunilla Thorvaldsson på Lantmäteriet är ansvarig och även detta är ett komplext arbete, men det går enligt plan.

Vidare  hanterar vi frågor i kommunen med Björn Carlswärd angående parkeringar, räddningsvägar mm. Arkitekt Peder Knutsson på Tengboms arbetar för fullt med att revidera ritningar och med att stämma av och förankra dessa hos kommunen.

Arkitekt Peter Bergholm på Outside i Kalmar hjälper oss med ritningar på mark och tomt för att snabbt kunna komma igång och få marklovet klart. 

Sammanträden med bank sker kontinuerligt för att uppdatera varandra. 

Sammanträden i KFF styrelse, med kalkylgenomgångar sker löpande. 

Om allt går som vi hoppas så kan vi ta ställning till anbuden inom 2 veckor efter anbudsöppningen. 

Byggstart senare i höst och arenan klar till seriestarten 2011 är en optimistisk tidplan, men det är fortfarande den vi arbetar efter. 

/Ronny Nilsson

Annons