Kammarrätten avslår överklagan

10 mars, 2009 |

Kalmar FF tog idag ett stort steg och förhoppningsvis det sista steget mot förverkligandet av en ny arena i Kalmar när Kammarrätten nekade prövningsrätt till det överklagande som lämnats in.

Det var den tionde december som Länsrätten först avslog det överklagande som fanns mot Kalmar kommuns borgen av arenan men det stannade inte vid det avslaget utan ett ytterligare överklagande till Kammarrätten lämnades in mot domen i Länsrätten.

Kalmar FF tog idag ett stort steg och förhoppningsvis det sista steget mot förverkligandet av en ny arena i Kalmar när Kammarrätten nekade prövningsrätt till det överklagande som lämnats in.

Det var den tionde december som Länsrätten först avslog det överklagande som fanns mot Kalmar kommuns borgen av arenan men det stannade inte vid det avslaget utan ett ytterligare överklagande till Kammarrätten lämnades in mot domen i Länsrätten.

Efter en tids hantering hos Kammarrätten så kom idag på förmiddagen beskedet av en enhällig Kammarrätt att besluten som tagits är helt i sin ordning och inga skäl för att bevilja prövningstillstånd har visats.

Annons