Medlemmarnas möjlighet att lämna förslag inför årsmötet 2019

24 januari, 2019 | Okategoriserade

Nu står det klart att Kalmar FF håller årsmöte onsdagen den 13 mars. Enligt stadgarna har medlemmarna rätt att senast 30 dagar före årsmötet lämna förslag till valberedningen vad gäller de val – ordförande, styrelse, revisorer och valberedning som ska ske på årsmötet. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till valberedningen@kalmarff.se senast den 11 februari 2019.

Nu står det klart att Kalmar FF håller årsmöte onsdagen den 13 mars. Enligt stadgarna har medlemmarna rätt att senast 30 dagar före årsmötet lämna förslag till valberedningen vad gäller de val – ordförande, styrelse, revisorer och valberedning som ska ske på årsmötet. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till valberedningen@kalmarff.se senast den 11 februari 2019.

Medlemmarna har också möjlighet att lämna förslag gällande föreningens verksamhet i övrigt. Sådana förslag ska lämnas till styrelsen via sportkontoret senast 21 dagar före årsmötet, d.v.s. senast den 23 februari 2019.

Styrelsen i Kalmar FF