Medlemmarnas möjlighet att lämna förslag inför årsmötet

24 januari, 2020 | Nyhet

Kalmar FF håller årsmöte i mitten av mars 2020. (Exakt datum är ännu inte fastställt).

Enligt stadgarna har medlemmarna rätt att senast 30 dagar före årsmötet lämna förslag till valberedningen vad gäller de val – ordförande, styrelse, revisorer och valberedning – som ska ske på årsmötet. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till valberedningen@kalmarff.se senast den 12 februari 2020.

Medlemmarna har också möjlighet att lämna förslag gällande föreningens verksamhet i övrigt. Sådana förslag ska lämnas till styrelsen via sportkontoret/kansliet senast 21 dagar före årsmötet.

Styrelsen i Kalmar FF  

Annons