Medlemmarnas möjlighet att lämna förslag till föreningsstämman 2016

28 januari, 2016 |

Kalmar FF håller föreningsstämma den 15 mars 2016.

Enligt stadgarna § 5.2 har medlem rätt att senast 30 dagar före föreningsstämman lämna förslag till valberedningen vad gäller de val (ordförande, styrelse, revisorer och valberedning) som ska ske på stämman. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till valberedningen (via kansliet: kalmarff@kalmarff.se) senast den 14 februari 2016.

Kalmar FF håller föreningsstämma den 15 mars 2016.

Enligt stadgarna § 5.2 har medlem rätt att senast 30 dagar före föreningsstämman lämna förslag till valberedningen vad gäller de val (ordförande, styrelse, revisorer och valberedning) som ska ske på stämman. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till valberedningen (via kansliet: kalmarff@kalmarff.se) senast den 14 februari 2016.

Medlem har också möjlighet att lämna förslag gällande föreningens verksamhet i övrigt. Sådana förslag ska lämnas till styrelsen (via kansliet: kalmarff@kalmarff.se) senast 21 dagar före stämman.

Annons