Möjlighet för medlemmarna att lämna förslag inför årsmötet 2022

20 januari, 2022 | Nyhet

Kalmar FF håller årsmöte den 7 mars 2022.

Enligt stadgarna har medlemmarna möjlighet att senast 30 dagar före årsmötet lämna förslag till valberedningen vad gäller de val – ordförande, styrelse, revisorer och valberedning – som ska ske på årsmötet. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till info@kalmarff.se senast den 4 februari 2022.

Medlemmarna har också möjlighet att lämna förslag gällande föreningens verksamhet i övrigt. Sådana förslag ska lämnas till styrelsen via sportkontoret senast 21 dagar före årsmötet.

Styrelsen i Kalmar FF

Annons